Kalendárium

6. 9., Praha 4 Domov Sue Ryder Seminář Veřejná podpora jako součást systému financování sociálních služeb Cílem semináře určeného pro management poskytovatelů sociálních služeb je seznámit se s uplatňováním pravidel veřejné podpory a s jejím ukotvením v české a evropské legislativě. (Zejména pro...

6. 9., Praha 4

Domov Sue Ryder

Seminář Veřejná podpora jako součást systému financování sociálních služeb

Cílem semináře určeného pro management poskytovatelů sociálních služeb je seznámit se s uplatňováním pravidel veřejné podpory a s jejím ukotvením v české a evropské legislativě. (Zejména pro zájemce z Moravy a Slezska se seminář bude opakovat 13. 9. v Olomouci.)

Přihlášku je třeba zaslat na: skok@cbox.cz s uvedením jména účastníka, názvu organizace a kontaktním e-mailem. Informace o akci podá Hana Vlčková (tel.: 603 463 582).

12.-14. 9., Horní Maršov

místní základní škola

Seminář k problematice lidového stavitelství

Účastníci budou hledat příčiny současné stavební podoby venkova a zabývat se možnými východisky. Program se zaměří na možnosti zachování architektonického i urbanistického dědictví a kulturní identity vesnických sídel.

Uzávěrka přihlášek je stanovena na 10. 8. Informace poskytne PhDr. Pavel Bureš, NPÚ (tel.: 257 010 255, 724 663 562, e-mail: bures@up.npu.cz).

14. 9., Ostrava-Hrabůvka

K-Trio

Kurz Zákon č. 56/2001 Sb., registrační úkony (registr vozidel) s vazbou na správní řád

Kurz je v rámci akreditovaného vzdělávacího programu Registr silničních vozidel a je určen úředníkům odborů dopravy, dopravně správních agend a zaměstnancům městských policií.

Více informací na: www.aliaves.cz.

1.-3. 10, Nové Hrady

Konferenční centrum Zámek

Národní konference Venkov 2012

Akce počítá s účastí zástupců venkovských regionů a MAS, ale i zástupců oborových svazů a ministerstev, které mají problematiku venkova ve své gesci. Na programu budou i workshopy k chystaným operačním programům a možné roli MAS v nich. Workshopy budou doplněny exkurzí, z níž část bude zacílena na projekty na rakouské straně hranice.

Na akci se lze zaregistrovat na: www.venkov2012.jihoceskemas.cz, kde jsou uvedeny i podrobnější informace.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *