Kalendárium

15. 5., Hotel Kurdějov (okr. Břeclav) Jak na veřejné zakázky po 1. 4. 2012? Odborný seminář je určen výhradně pro zástupce obcí a měst. Praktický a srozumitelný výklad se vzory usnesení orgánů obce odpoví i na otázky, na něž se ještě dnes obávají odpovídat i úředníci ministerstev. Více na:...

15. 5., Hotel Kurdějov (okr. Břeclav)

Jak na veřejné zakázky po 1. 4. 2012?

Odborný seminář je určen výhradně pro zástupce obcí a měst. Praktický a srozumitelný výklad se vzory usnesení orgánů obce odpoví i na otázky, na něž se ještě dnes obávají odpovídat i úředníci ministerstev.

Více na: www.municipal-centrum.cz.

24. 5., Praha 1, ČSVTS

Aplikace zákoníku práce v soudní praxi se zaměřením na ÚSC

Předseda senátu Nejvyššího soudu ČR JUDr. Ljubomir Drápal vysvětlí problematiku pracovně právních vztahů ve veřejné správě s důrazem na judikáty Nejvyššího soudu v této oblasti ve vztahu k územním samosprávným celkům.

Více na: www.municipal-centrum.cz.

24. 5., Praha 9, budova TIC ČKD

Stavební zákon – územní řízení a stavební řád

Obsahem školení budou aktuální novely zákona č. 183/2006 Sb. a stav přípravy nového stavebního zákona se zaměřením především na stavební řízení a územní řízení, ohlašování a povolování staveb, vznik práva k užívání stavby, odpovědnost osob při přípravě, realizaci a užívání stavby, atd..

Více na: www.studioaxis.cz.

30. 5., Praha 7, Vydavatelství Economia, a .s.

Elektronické aukce

Seminář je zaměřen na seznámení s nástroji pro provádění elektronických výběrových řízení, především s elektronickými aukcemi, jejich přínosy a praktickými ukázkami jejich využití v nákupu. Zabývá se strategiemi a možnostmi jejich použití pro optimalizaci nákupů a dosažení úspor a je určen všem pracovníkům podílejícím se na přípravě zadání a realizaci výběrových řízení na nákup materiálu, služeb, oprav a investic.

Více na: http://economia.ihned.cz.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *