Kalendárium

30. 7., Praha 8 Vydavatelství Economia, Pernerova 47 Prezentační kultura - Jak zaujmout a přesvědčit? Cílem semináře je naučit jeho účastníky prezentovat své vize profesionálně a s jistotou. Osvojí si klíčové dovednosti, které jsou důležité pro přípravu i realizaci prezentace a osobního...

30. 7., Praha 8

Vydavatelství Economia, Pernerova 47

Prezentační kultura – Jak zaujmout a přesvědčit?

Cílem semináře je naučit jeho účastníky prezentovat své vize profesionálně a s jistotou. Osvojí si klíčové dovednosti, které jsou důležité pro přípravu i realizaci prezentace a osobního vystupování. Seminář je vhodný i pro aktéry ve veřejné správě.

Více informací o akci najdete pod odkazem Produkty a služby/Konference a semináře na: www.economia.cz.

19. – 22. 8., Turnov

Školicí středisko Výšinka 719

Letní škola účetnictví ÚSC

Kurz v malé skupině do dvaceti účastníků si klade za cíl naučit se přežít účetní reformu veřejných financí, ať už jde o kontrolu výkazů, povinné úpravy ve vnitřních předpisech nebo o hledání odpovědí na otázky, jak pracovat s významností, detailně se proberou i transfery apod.

Podrobné informace o kurzu naleznete na: http://www.obecuctuje.cz/.

17. – 18. 9. Písek

Místo konání bude upřesněno.

Kurz pro odborné lesní hospodáře

Účastníci semináře se seznámí s právními normami a jejich změnami v lesním hospodářství, s problematikou škody zvěří a uplatňování práva na náhradu škod, s možnostmi čerpání finančních podpor a dotací na hospodaření v lesích atd.

Více o kurzu je na: www.svol.cz.

29. – 30. 9., Jihlava

Krajský úřad Kraje Vysočina

Konference Dobrovolnictví v obci – Jak na to?

Konference se zaměří zejména na téma dobrovolnictví jako cesta ke spolupráci obce s občany a organizacemi a inspirací pro získání zaměstnání. Akce představí příklady dobré praxe z jednotlivých měst. Budou se prezentovat i dobrovolnické projekty mezinárodní a mezigenerační spolupráce a aktivního zapojení občanů do veřejného života obce či regionu.

K témuž podrobněji na: www.nszm.cz.

30. 9., Ostrava

Dům kultury města Ostravy

Rozpočet 2015 – finanční doporučení pro nové volební období

Seminář se zaměří na témata typu financování obnovy majetku a sestavení rozpočtového výhledu – nastavení vhodné finanční strategie.

Podrobnosti na: www.cityfinance.cz.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *