Kalendárium

10. 12., Liberec Krajská vědecká knihovna Aktuální možnosti financování obnovy a uchování kulturního dědictví Pod tímto názvem se od 8.30 hod. uskuteční seminář pod záštitou Hany Maierové, náměstkyně hejtmana pro oblast památkové péče, kultury a cestovního ruchu. O semináři se více dozvíte na:...

10. 12., Liberec

Krajská vědecká knihovna

Aktuální možnosti financování obnovy a uchování kulturního dědictví

Pod tímto názvem se od 8.30 hod. uskuteční seminář pod záštitou Hany Maierové, náměstkyně hejtmana pro oblast památkové péče, kultury a cestovního ruchu.

O semináři se více dozvíte na: www.omniumos.cz/kalendar-nejblizsi-akce.html .


15. 12., Praha 1

Novotného lávka 5

Evidence podle zákona č. 274/2000 Sb.

Majetkové a provozní evidenci vodohospodářské infrastruktury podle zákona č. 274/2001 Sb. se bude věnovat seminář uspořádaný Sdružením oboru vodovodů a kanalizací (SOVAK). Vystoupí tam mj. experti z Ministerstva zemědělství, SOVAK a Severočeských vodovodů a kanalizací.

Další podrobnosti o akci jsou vyvěšeny na: www.sovak.cz.

16. 12., Hranice

Střední lesnická škola, Juríkova 588

Lesní pedagogika a právo

Seminář na téma Lesní pedagogika – právní souvislosti se zaměří na právní rámec provozování lesní pedagogiky. Ten určují především zákon o lesích, nový občanský zákoník a při práci se školami také školský zákon. Lesní pedagogika přibližuje návštěvníkům lesa lesní ekosystém, trvale udržitelné lesní hospodářství, smysl hospodaření v lesích a užitky, které les člověku přináší.

K témuž podrobněji na: www.svol.cz .

15. 1. 2015, Praha 7

Centrum vzdělávání ve stavebnictví, Argentinská 38

Intenzivní příprava na autorizační zkoušky pro žadatele o autorizace ČKAIT

Cílem školení je zorientovat jeho účastníky ve vybraných ustanoveních právních a technických předpisů, které jsou nutné pro úspěšné absolvování obecné části zkoušky podle autorizačního zákona č. 360/1992 Sb.

Více informací najdete na: www.studioaxis.cz.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *