Kampaň PALTE x NEPALTE je v plném proudu

Od 1. ledna letošního roku začala v Brně platit nová vyhláška o spalování suchých rostlinných materiálů, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 21/2011. Novela vyhlášky v některých městských částech upravuje tzv. pálicí dny a pálicí hodiny, čili stanovuje dny v týdnu a hodiny, kdy je povoleno spalovat suchý rostlinný materiál.

Spalováním suchého odpadu trpí především okolí, proto se někteří předsedové zahrádkářských kolonií rozhodli šířit osvětu a informace. Potěšitelné je, že roste počet těch, kteří mají skutečný zájem informovat Brňany o pálicích dnech, které se od Nového roku mění. Zahrádkáře informují jak zalaminované cedule umístěné u vstupů a výstupů zahrádkářských osad, tak papírové letáky. Ty jsou pro veřejnost dostupné na úřadech všech městských částí.

Informačních cedulí o pálicích dnech v Brně přibývá. Jedním z prvních, kteří se do osvětové kampaně zapojili, byl Jan Synak, předseda ČZS ZO Brno Tesla. Pomohl informovat zahrádkáře v Brně – Králově Poli o tom, kdy mohou od příštího roku spalovat suché rostlinné materiály, předseda zahrádkářské kolonie Královo Pole pak vyvěsil provní ceduli informující o pálicích dnech.

Více najdete na webu www.procistejsibrno.cz/kampan-paltexnepalte-je-v-plnem-proudu-informacnich-ceduli-o-palicich-dnech-v-brne/, který je součástí projektu Pro čistější Brno. Web informuje o aktivitách, které vedou ke zlepšování stavu ovzduší v Brně a jež společně realizují jak město Brno, tak městské společnosti a významní znečišťovatelé. Cílem je vyvrátit dojem, že se v našem městě o kvalitu ovzduší nepečuje. Chceme vás také inspirovat, jak vy sami můžete snižovat svou uhlíkovou stopu a přispět k čistějšímu prostředí v Brně. Iniciátorem projektu je Odbor životního prostředí, Magistrát města Brna.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *