Kapacitu kanalizace ověřuje speciální program

Pro posouzení kapacity kanalizace se v posledních letech stále více používají moderní počítačové programy. Ve Vodárenské společnosti Chrudim se tak děje už od roku 1998.

Souvisí to s tím, že se častěji objevují přívalové srážky, které způsobují ve městech a obcích různě velké škody. A ruční výpočet už zdaleka nestačí. Hlavním přínosem použití speciálních programů je odpověď na otázky typu: »Co se stane, když…?« Co když přijde větší srážka, než s jakou projektant počítal? Má kanalizace kapacitu na to, abychom připojili plánovanou výstavbu? Co je příčinou přetížení kanalizace v dané části obce? Na tyto otázky lze s použitím těchto nástrojů odpovědět.


Kdy sáhnout po jejich využití? Vždy, když obec musí řešit problém s kanalizací, a ta není zjevně ucpaná. Bohužel platí, že na kanalizaci se každý cítí být odborníkem. »Stříká při dešti před hospodou voda z kanalizace? Dáme tam větší trubku a bude to v pořádku.« Jde o rozšířený omyl, jenž zpravidla znamená peníze vyhozené oknem. Asi v 60 % případů je příčina tohoto nežádoucího jevu někde »o kousek vedle« a zvětšení průměru potrubí nepřinese žádný efekt.

Podívejme se na speciální programy blíž. Zásadním problémem jsou vždy data, data a zase jen data. Pro sestavení matematického modelu je zapotřebí mít informace o průměrech potrubí, použitých materiálech potrubí, o hloubkách šachet. Ty je třeba doplnit údaji, jež popisují území z pohledu odvodnění (např. podíl nepropustných ploch, možnost vsakování), a údaje o srážkách. Na jejich základě sestaví odborník matematický model kanalizace.

Aby bylo možné ověřit, že model opravdu odpovídá skutečnosti, provádí se tzv. kalibrace modelu. Jak? Na kanalizační síti se provede současné měření dešťové srážky a průtoku (u větších sítí se měření provádí na několika místech). Změřená srážka se zadá do modelu a vypočítaný průtok se porovná s naměřeným. Pokud se výsledky rozcházejí, je třeba upravit parametry modelu. Tím se zajistí, že vypočtené hodnoty odpovídají skutečnosti. Pak je model připravený k použití a lze simulovat jednotlivé zátěžové stavy, např. testovat chování při různých srážkách nebo zkoumat chování celé sítě po připojení plánované výstavby.

Důležité je, že se kanalizace vždy musí posuzovat jako celek. Posouzení části (např. v místě napojení plánované zástavby) nemá velký význam, problém totiž může po připojení rozvojové lokality vzniknout kdekoliv.

Dlouholetá praxe odborníků Vodárenské společnosti Chrudim v této oblasti se postupně využívá i v ostatních společnostech skupiny Energie AG Bohemia. Příkladem je i matematický model kanalizace města Hořovice, kde je provozovatelem společnost Vodovody a kanalizace Beroun. Protože tato metoda přináší i provozní úspory, plánuje se její nasazení v dalších lokalitách a to i pro externí zákazníky.

 

MARTIN SOUDEK
Vodárenská společnost Chrudim, a. s.

 

Graf znázorňuje hladinu vody v kanalizaci při přetížení.

GRAF: AUTOR

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *