Karlovy Vary začaly monitorovat kvalitu ovzduší v centru města

Město Karlovy Vary spustilo pilotní projekt vlastního monitoringu kvality ovzduší. Průběžné snímání hodnot vybraných veličin bude probíhat na třech místech lázeňského území. Polétavý prach, oxid siřičitý, uhelnatý a dusičitý i přízemní ozon se budou měřit na Divadelním náměstí, na Mlýnském nábřeží a v Zahradní ulici naproti hotelu Thermal.

„Sběr a průběžné vyhodnocování dat v lokalitách lázeňského území je žádoucí zejména pro Správu přírodních léčivých zdrojů a kolonád a nezbytné naplňování příslušných ustanovení lázeňského zákona. Výsledky ale budou cenné i v dalších ohledech. Ukážou nám, nakolik jsou například účinná dopravní omezení v tomto citlivém území, případně zda opatření ještě více zpřísňovat. Cílem je udržet kvalitu ovzduší hodnou lázeňské metropole,“ vysvětluje člen rady města Karlovy Vary Petr Bursík, do jehož kompetencí mimo jiné spadá problematika dopravy, životního prostředí a správa pramenů a kolonád.

Lokality po umístění měřících bodů byly zvoleny po konzultacích se Správou přírodních léčivých zdrojů a kolonád, odborem životního prostředí i příslušnou komisí rady města. „Monitoring potrvá dva roky. Zda v něm budeme pokračovat i později, případně měření rozšíříme i do dalších lokalit města, například mimo lázeňské území, bude předmětem dalších debat,“ dodává Petr Bursík.

Měřící zařízení byla nainstalována na sloupy veřejného osvětlení. Dodavatelem techniky i datových služeb je společnost Agdata s.r.o. Náklady na dva roky trvající pilotní projekt, který zahrnuje měření a poskytování naměřených dat, činí 646 tisíc korun včetně DPH. (Cena obsahuje instalaci a deinstalaci měřidel, okamžité poskytování naměřených dat s možností dálkového přístupu, například jejich průběžné zobrazování.) Senzory měří koncentrace PM1.0, PM2.5, PM4, PM10 (polétavý prach, koncentrace částic, které jsou menší než uvedené číslo v μm-mikrometrech), dále oxid dusičitý NO₂, oxid siřičitý SO₂, oxid uhelnatý CO a přízemní ozón O₃.

/zr/

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down