Kdo bude moci využívat nové portály veřejné správy?

Existuje riziko, že veřejná správa vynaloží značné prostředky na e-Governmentové projekty, které využije jen malá část obyvatel. V současnosti se totiž vypisují tendry na řešení, jež budou funkční za jeden až dva roky a používaná v dalších třech letech. Často se ale nebere ohled na to, jaká budou za pár let používána zařízení pro přístup k nim.

Opomíjí se, že většina lidí bude vybavena tabletem a z osobních počítačů se stanou poměrně drahá zařízení hlavně pro experty.

POČÍTAČE VERSUS TABLETY

Stává se pravidlem, že po dokončení každého kvartálu publikují analytické společnosti data o tom, o kolik klesl prodej počítačů a notebooků a jak narostl prodej smartphonů a tabletů. Všechny agentury se shodují v tom, že se jedná o dlouhodobý trend – v regionu střední Evropy je tomu tak již sedm kvartálů po sobě. Neznamená to, že by počítače měly zmizet ze světa. Posouvají se ale do pozice zařízení, s nímž pracují profesionálové – účetní, redaktoři, programátoři, analytici a další. Základní volbou pro běžné uživatele se stává tablet. V něm lidé sledují filmy, čtou knihy, posí-lají e-maily, přistupují k sociálním sítím, provádějí bankovní transakce a řeší další životní situace (viz graf 1).


V roce 2015 se tedy bude prodávat víc tabletů než klasických počítačů. Ale mění se ještě něco jiného. V roce 2012 se tablet pořizoval jako doplněk k notebooku a kupovali si jej především lidé s výrazně nadprůměrnými příjmy. Dnes se tablety pořizují místo počítačů a kupují si je lidé, pro něž je osobní počítač příliš drahý.

BERE VEŘEJNÁ SPRÁVA V ÚVAHU TRENDY?

Veřejná správa v České republice jako by tuto změnu téměř nezaznamenala. Úřady a státní organizace na všech úrovních postupně budují řešení pro elektronickou komunikaci s občany (což je chvályhodné), nicméně většina z nich nasazuje řešení přístupná pouze z klasických počítačů.

Jestliže dnes někdo začíná takové portálové řešení budovat, bude nejspíš zprovozněno v příštím roce a s ohledem na přijatelnou návratnost by mělo sloužit minimálně tři roky, tedy do roku 2017. Přesun k tabletům, o němž hovoříme, získá do té doby tak masivní charakter, že uživatelé klasických počítačů s Windows budou v menšině (viz graf 2 a 3).

Nabízí se námitka, že mnoho lidí má v kapse smartphone, z něhož se občas podívá do e-mailu nebo na jízdní řád a který nepoužívá ke skutečné práci nebo řešení životních situací. S tím společnost Gartner počítá, a proto uvádí ještě údaj pouze za počítače, tablety, hybridní zařízení (kombinace počítače a tabletu) a tzv. prémiové smartphony. Tedy pouze za ta zařízení, která mohou být reálně použita k práci nebo řešení životních situací (viz graf 4).

NAJDEME I VÝJIMKY

Vzhledem k tomu, že jsme zatím citovali jen analytiky Gartner, je namístě připomenout, že konkurenční IDC vidí základní trendy shodně, a že globální trend nástupu Androidu je rychlejší než středoevropský. Není tedy vyloučeno, že vše proběhne rychleji, než uvádíme.

Zatímco čtete tento článek, připravuje několik dalších českých úřadů internetové řešení pro poskytování služeb široké veřejnosti, přičemž toto řešení chystá pouze pro klasická Windows. I kdyby měla být v provozu pouhé tři roky, bude k nim mít přístup méně než polovina občanů připojených k internetu.

Mohou se tak narodit projekty, které budou muset být ve velmi krátké době aktualizovány s vícenáklady. Tentokrát nikoli kvůli zlovolnému úmyslu nebo korupci, ale proto, že úředníci odpovědní za přípravu výběrových řízení nesledují trendy. V práci používají počítač, a tudíž pokládají za samozřejmé, že právě osobní počítač je a bude základním nástrojem pro vyřizování pracovních i osobních záležitostí.

Ale abychom nebyli jen kritičtí, jsou také výjimky. Například jedna velká instituce centrální státní správy vybírá řešení »určené pro používání z PC a mobilních zařízení (tabletů, chytrých telefonů) s běžně používanými operačními systémy dostupnými v České republice«.

ROBERT STRÁNSKÝ
senior konzultant a analytik Czech Marketing Group

 

Graf 2, 3

 

Veřejná správa jako by tuto změnu téměř nezaznamenala. Úřady a státní organizace na všech úrovních budují řešení pro elektronickou komunikaci s občany (to je chvályhodné), ale většina nasazuje řešení přístupná jen z klasických počítačů.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *