Když se města rozhodnou otevřít veřejná data

Radnic, které se rozhodly poskytnout veřejná data on-line v otevřené podobě, tj. aby s nimi bylo možno dále pracovat, pozvolna přibývá. O Děčínu a Opavě coby průkopnících jsme psali už loni v listopadu, nově k nim patří též Kuřim.

Připomeňme, že za projektem Otevřených dat stojí Fond Otakara Motejla (FOM), který městům nabízí odbornou, konzultační a metodickou spolupráci a iniciuje i vznik užitečných aplikací pro ně a občany.

V KUŘIMI SE DATA UŽ KLUBOU

Do pilotního projektu Fondu se po Opavě a Děčínu přidalo také město Kuřim, které se rovněž zavázalo ke zpřístupňování informací ve formátu otevřených dat. (To znamená dat, která jsou volně dostupná, strukturovaná a strojově čitelná tak, aby s nimi bylo možno dál pracovat – srovnávat je, analyzovat či na nich stavět nové aplikace a jiné služby).

Kuřim nyní připravuje spuštění datového portálu, kde občané naleznou informace o hospodaření, majetku města, vypsaných veřejných zakázkách nebo jednání zastupitelstva ve formátu otevřených dat. Portál má být spuštěn v průběhu tohoto měsíce. V budoucnu by na něm měla přibýt data o službách nebo dopravní situaci.

UŽITEČNÉ APLIKACE A SLUŽBY

V únoru se na půdě pražské Matematicko-fyzikální fakulty setkali zástupci zapojených pilotních měst a Fóra pro otevřená data (tj. platformy FOM) a společně probírali další kroky potřebné pro zveřejňování dat. Hlavním tématem workshopu bylo zveřejňování dat o grantech, smlouvách a přestupcích.

Podle sdělení Michaely Rybičkové, koordinátorky FOM, se diskutovaly např. otázky ohledně anonymizace osobních dat, efektivní spolupráce mezi IT a ekonomickým oddělením, právní podmínky nebo způsoby publikace, z nichž budou mít občané co největší užitek.

Co ze setkání mj. vyplynulo? Od zveřejňování dat v otevřených a strojově čitelných formátech si pilotní města slibují zejména úspory v hospodaření. Otevřená data dále pomohou zefektivnit práci radnic – odlehčí např. úředníkům, kteří vyřizují žádosti o informace. Budou-li data snadno dostupná, lze na nich také stavět užitečné služby občanům.

Příkladem může být mapová vizualizace kontejnerů na velkoobjemový odpad, kterou z dat MČ Prahy 8 vytvořil jeden z obyvatel. Díky vizualizaci se mohou občané ve svozu odpadu lépe zorientovat. Zdrojový kód aplikace nabídl k volnému užití, takže další obce mohou z technického řešení vyjít při tvorbě vlastních mapových projektů.

ZKUŠENOSTI MĚST ZAPOJENÝCH DO PILOTÁŽE

Děčín, Opava a Kuřim rovněž předem vybraly data, jejichž zveřejnění má být pro občany nejvíc přínosné – granty udělované radnicí, smlouvy uzavírané městem a přestupky evidované policií. Na workshopu města s odborníky řešila, jak vybraná data strukturovat, aby byla pro veřejnost co nejzajímavější.

Při zveřejňování dat o grantech pilotní města doporučují poskytnout údaje o grantových okruzích (tj. např. sport, kultura nebo životní prostředí), grantových programech (zájmová činnost mládeže, kulturní události ve městě apod.) a grantových soutěžích. Práci si radnice mohou usnadnit tím, že žádosti o grant připraví jako webový formulář a nebudou pracovat pouze s textovými soubory.

Odborníci z Fóra pro otevřená data také radí publikovat smlouvy v registru smluv Portálu veřejné správy (jejž spravuje Ministerstvo vnitra), který má strojově čitelné rozhraní. Díky centrálnímu registru mohou úřady využít ověřenou infrastrukturu a nemusí investovat do vlastního technického řešení. Podle zkušeností pilotních měst je dobré publikovat pouze podepsané smlouvy, neboť to znamená větší jistotu, že zveřejněná smlouva bude odpovídat skutečnosti.

Tomáš Kejzlar, vedoucí IT oddělení děčínského magistrátu, zhodnotil setkání slovy: »Seminář mi především umožnil přímou diskusi a sdílení zkušeností s dalšími lidmi, kteří řeší problematiku otevřených dat, což je nedocenitelné.« Město Děčín pokračuje ve zpřístupňování dat – nově na jeho webu najdou zájemci např. data o monitoringu veřejných zakázek nebo výsledky SWOT analýzy městské dopravy (viz http://mmdecin.cz, odkaz Otevřená data).

VZNIKÁ PŘÍRUČKA

Jak Michaela Rybičková dál upozornila, pracuje v současnosti Fond Otakara Motejla na praktické příručce, která má zúročit dosavadní práci se zapojenými městy a zpřístupní základní know-how pro otevírání dat i ostatním obcím.

Příručka by měla vyjít v květnu, bude zdarma k dispozici na internetové adrese www.otevrenadata.cz. Tento web průběžně informuje o stavu otevírání dat veřejné správy, nabízí návody pro zveřejňování dat i zahraniční inspiraci.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *