01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Když se o les nikdo nestará

Ochranu lesa zajišťuje nejen Ministerstvo životního prostředí a Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP), ale i odbory životního prostředí krajů a obcí s rozšířenou působností. V roce 2003 lesní porosty na celém území oslabilo extrémní sucho a nadprůměrné teploty, což snížilo odolnost smrkových...

Ochranu lesa zajišťuje nejen Ministerstvo životního prostředí a Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP), ale i odbory životního prostředí krajů a obcí s rozšířenou působností.

V roce 2003 lesní porosty na celém území oslabilo extrémní sucho a nadprůměrné teploty, což snížilo odolnost smrkových porostů před biotickými škůdci. Chladné a vlhké jaro a počátek léta 2004 i včasné zpracování kalamitní hmoty z roku 2003 naštěstí nevytvořilo vhodné podmínky pro vývoj kůrovců. Teprve teplý a suchý srpen a první polovina září přispěly k urychlení vývoje jeho populace, takže v případě příznivých klimatických podmínek lze očekávat zvýšený stav tohoto kalamitního škůdce i letos.

Tato situace mobilizovala většinou velké vlastníky lesů k aktivnímu zpracování kůrovcového dříví nebo jeho asanaci a k přijímání preventivních opatření. K obdobnému postupu však nepřistoupili někteří zejména drobní soukromí vlastníci. Protože přemnožení škůdci napadají i lesy sousedních vlastníků, vznikají škody velkého rozsahu.

"Když vlastník lesa neplní podstatné povinnosti stanovené zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a ohrožuje tím existenci lesa a lesy sousední, má orgán státní správy lesů za povinnost, pokud sankce podle § 50 nejsou účinné, rozhodnout podle § 57 o nezbytných opatřeních k odvrácení hrozícího nebezpečí. Obec s rozšířenou působností by tedy měla rozhodnout o asanaci zasaženého lesa, ale zákon už neříká, kdo ji zaplatí a jak se vyrovná majitel lesa s obcí. Jestliže obec zásah uskuteční, pak jej i zaplatí. Problém však je, jak dostat peníze od majitele lesa. Ten navíc může říci - vy jste mi tam vytěžili, ono se mi tam něco ztratilo nebo shnilo, způsobili jste mi škodu. Tato záležitost zatím není majetkoprávně vyřešena. Proto se obce brání zuby nehty, aby v podobných případech nemusely zasáhnout," řekl nám vedoucí oddělení ochrany lesa ČIŽP Ing. Jan Hořejší.

Protože uvedená nečinnost není dostatečně legislativně upravena, ČIŽP iniciovala novelizaci zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, a to zavedením tzv. nuceného výkonu rozhodnutí do lesnické praxe. Umožnilo by to v případě nezbytnosti včas zpracovat a asanovat kůrovcové dříví, a to za určitých podmínek, které by zajistil stát.

"Novelu, která je v připomínkovém meziresortním řízení, připravilo Ministerstvo životního prostředí. Měla by vyjasnit majetkové záležitosti. Když obec nechá odtěžit dřevo, tak by je mohla také prodat a strhnout si náklady. Dnes může postupovat i přes soudní exekutory, jenže je to zdlouhavé," konstatoval Ing. Hořejší.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down