Když se zaměstnanci školí navzájem

Královéhradecký magistrát využívá pro vzdělávání svých zaměstnanců projekt, který staví na zkušenostech a lektorském potenciálu asi padesátky z nich.

Necelá padesátka zaměstnanců magistrátu současně lektoruje své kolegy a v rámci kurzů a školení jim přednáší informace z oblastí, v nichž jsou sami odborníky. Systém interního lektorství, který s sebou nese mj. výrazné finanční úspory, ocenila letos na jaře odborná porota soutěže HREA Excellence Award 2012.

EFEKTIVNĚJŠÍ I ÚSPORNĚJŠÍ ŠKOLENÍ

Detaily k interním školením poskytla Moderní obci tisková mluvčí magistrátu Hradce Králové Ing. Magdaléna Vlčková. »Interní lektorství bylo v první fázi spuštěno v roce 2009, od loňska je součástí systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců, jako jeden z jeho tří základních pilířů. Je určen řadovým i vědoucím zaměstnancům, jichž je celkem kolem 410.«

Hlavním cílem zavedení Systému interního lektorství byl efektivnější rozvoj a vzdělávání zaměstnanců v podmínkách magistrátu (propojení externího a interního vzdělávání), podpora sdílení znalostí a dovedností a též rozvoj horizontální kariéry odborných pracovníků. Svou roli, ačkoli ne hlavní, sehrál i ekonomický faktor.

Letos proběhlo 70 akcí (do začátku listopadu, pozn. red.), které garantovali interní lektoři (nástupní školení, školení BOZP a PO, bezpečnost informací, školení řidičů referentů, právní problematika, IT atd.). Největší zájem zaznamenávají školení IT dovedností, k preferovaným oblastem patří také právní problematika, především veřejné zakázky a vnitřní kontrolní systém. Pozornost se věnuje rovněž proškolení nových zaměstnanců v rámci adaptačního procesu. Nováčci nejprve absolvují průřezová témata a poté odborné bloky. Část interních lektorů působí v roli metodiků a odborných garantů v rámci svých útvarů.

Jak se zaměstnanec magistrátu stane lektorem? »Lektoři byli nominováni s časovým odstupem ve dvou skupinách na základě výstupů z pravidelného ročního hodnocení zaměstnanců,« vysvětlila Magdaléna Vlčková. »Nominaci předcházelo projednání vedoucího se zaměstnancem. Lektoři následně absolvovali, opět ve dvou fázích, intenzivní rozvojový program na míru s ohledem na potřeby cílové skupiny.«

Jsou lektoři za tuto činnost odměněni? »Lektoři působí většinou v oblasti své pracovní agendy, jejich činnost včetně interního lektorství vyhodnocuje s vazbou do výkonové složky platu vedoucí odboru. Zároveň má personální oddělení nastavený systém vyhodnocování kvalitativních a kvantitativních ukazatelů. Podle nich sleduje a vyhodnocuje činnost lektorů. Ti nejlepší jsou nadstavbově odměňováni z úrovně tajemnice,« dodala tisková mluvčí.

Lektorům i vzdělávaným jsou k dispozici vybavené školicí místnosti, odborná sekce na intranetu či odborná literatura.

HREA Excellence Award 2013

Cílem soutěže je ocenit nejlepší projekty a profesionály v oblasti rozvoje lidských zdrojů. Projekty soutěží ve třech kategoriích: 1. Komerční subjekty do 500 zaměstnanců, 2. Komerční subjekty nad 500 zaměstnanců, 3. Veřejné, státní a neziskové organizace. Přihlášky lze zasílat do 31. 1. 2014 na adresu zita.lara@hrforum.cz. Více na

www.peoplemanagementforum.cz/cs/hrea/.

Na královéhradeckém magistrátu dávají přednost spíše osobnímu setkání a individuálnímu přístupu v rámci interního lektorství před e-learningem.

FOTO: ARCHIV MĚSTA HK

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *