Ke zpětnému odběru se chystají čtyři nové zákony

Ustanovení, týkající se zpětného odběru výrobků s ukončenou životností, zabírají valnou část současného zákona o odpadech. Dlouho se hovoří o tom, že by se agenda zpětného odběru měla přesunout do samostatného zákona. Kdy to však nastane?

Logicky by tato změna měla být provedena zároveň s přípravou zcela nového zákona o odpadech, jehož věcný záměr měl být předložen vládě už koncem minulého roku, což se bohužel nestalo. Na osud samostatného zákona o zpětném odběru jsem se dotázali Matyáše Vitíka, tiskového mluvčího Ministerstva životního prostředí.

Jak to tedy v současné době s přípravou nového zákona o zpětném odběru vypadá?

Věcné záměry zákonů jsou ve fázi příprav, některé zákony již prošly vnitřním připomínkovým řízením jak na Ministerstvu životního prostředí, tak na Ministerstvu průmyslu a obchodu, které je spolupředkladatelem těchto zákonů.

Jaký bude další postup?

Po vypořádání připomínek z vnitřních připomínkových řízení jsou a budou věcné záměry konzultovány se zainteresovanými stranami. Po těchto konzultacích budou věcné záměry předloženy do meziresortního připomínkového řízení a po vypořádání budou předloženy vládě ČR.

Hovořilo se i o tom, že by se měl zákon o zpětném odběru dále dělit na zákony o zpětném odběru jednotlivých komodit. Panuje stále ještě tento názor?

Ano. V současné době se připravují čtyři věcné záměry zákonů: zákon o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech, zákon o vozidlech s ukončenou životností, zákon o zpětném odběru odpadních pneumatik a zákon o odpadních elektrických a elektronických zařízeních. Není ovšem vyloučeno, že na závěr rozhodne Legislativní rada vlády o sloučení některých těchto zákonů.

Mezi návrhy se objevil i návrh na vynětí odpadních olejů ze zpětného odběru a na zřízení kolektivního systému pro zpětný odběr pneumatik. Jak daleko jsou tyto záměry, pokud se o nich ještě uvažuje?

Kvůli malé efektivnosti zpětného odběru odpadních olejů se odpadní oleje již nebudou sbírat v režimu zpětného odběru. Plánuje se i zřízení kolektivního systému pro zpětný odběr pneumatik. Majoritní výrobci pneumatik projevili zájem o stanovení podmínek pro kolektivní systém na sběru odpadních pneumatik.

Příprava nové legislativy v oblasti odpadového hospodářství se vleče už několik let. Nemáte obavu, že až se návrh dostane k projednávání, bude už zastaralý, respektive ho praxe překoná?

O zákonech se neustále jedná, a to především se zainteresovanými stranami z praxe. Proto by zákony neměly být po svém projednání zastaralé. Ministerstvo životního prostředí společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu by chtělo předložit věcné záměry zákonů nejpozději do poloviny tohoto roku vládě ČR.

Věcné záměry zákonů o zpětném odběru jednotlivých komodit chtějí příslušná ministerstva předložit vládě do poloviny letošního roku.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *