01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Klíčem k úspěšnému sběru bioodpadů je dobrovolnost

V roce 2007 byl v části Pardubic zahájen pilotní projekt svozu bioodpadu od rodinných domů. Jaké jsou výsledky dnes - po pěti letech trvání projektu?

Projekt byl připraven ve spolupráci Magistrátu města Pardubic a Služeb města Pardubic, a. s., které provozují zařízení na zpracování bioodpadů - kompostárnu Dražkovice, zpracovávající zhruba 9000 tun odpadů ročně.

V roce 2007 začal sběr bioodpadu v několika málo městských obvodech se svozem jednou týdně v sezoně a mimo ni jednou za měsíc. Do roku 2013 by měly být svozem pokryté celé Pardubice. Naplní se tak cíl projektu - umožnit všem občanům odkládat zelený odpad (trávu, listí, ovoce, zeleninu apod.) odděleně od komunálního odpadu. Tím se zamezí ukládání tohoto odpadu na skládky, což by mělo městu pomoci snížit náklady na skládkování.


DŮRAZ NA KVALITU

Nejde však o sběr povinný ani plošný. »Občané, kteří o sběr bioodpadů projeví zájem, dostanou zdarma zapůjčenou speciální sběrnou nádobu, tzv. compostainer,« vysvětluje Ing. Jiří Strouhal, výkonný ředitel společnosti. »Dobrovolnost je v tomto případě důležitá, neboť podporuje kvalitu sbírané suroviny.« V současné době je na území Pardubic umístěno 831 nádob pro biodpad a průběžně se hlásí další zájemci.

»Sběr také provádíme pouze v zástavbách rodinných domků, opět v zájmu zajištění kvality sběru,« pokračuje Jiří Strouhal. Zatímco zapůjčení sběrné nádoby je zdarma, za svoz občané platí symbolickou částku 300 korun za rok. Pokrytí zbytku nákladů finančně podporuje pardubický magistrát.

»Dokud byla služba zcela zdarma, dosahovalo zapojení domácností až 35 procent. Po částečném zpoplatnění této služby kleslo zapojení obyvatel na 15 procent. Není to velké číslo, ale garantuje nám to, že v kompostainerech se nachází relativně čistý bioodpad. Z tohoto bioodpadu bez nežádoucích příměsí jsme následně schopni vyrobit kvalitní kompost,« poznamenává Jiří Strouhal.

ZPRACOVÁNÍ

Veškerý svezený bioodpad slouží jako jedna z mnoha surovin pro výrobu průmyslového kompostu právě v Dražkovické kompostárně.

Zařízení pracuje na principu aerobního kompostování na volné ploše a zpracovává více odpadů, pro něž by jinak bylo obtížné nalézt další využití. Ať už jde o zeleň, listí, větve, dřevní odpad, odpady z lesnictví, nebo třeba čistírenské kaly, biologicky rozložitelné obaly, kompostovatelné odpady, např. z výroby, zpracování a prodeje potravin apod. Každou zimu tam také skončí více než 30 tun vánočních stromků.

Vyrobený kompost se mimo jiné používá při výsadbě a údržbě městské zeleně nebo pro terénní úpravy při výstavbě. Všichni účastníci zapojení do projektu svozu bioodpadu si mohou pro svou potřebu odebrat zdarma 50 kg kompostu ročně na jednu nádobu.

Přesto má kompostárna, do níž se sváží bioodpad nejen z Pardubic, ale i jejich okolí, problémy s odbytem. »Ročně vyrobíme na pět a půl tisíce tun kompostu, což se však ve městě a okolí nespotřebuje,« vysvětluje Jiří Strouhal. »Jsme v Polabí v oblasti černozemě, takže zemědělci o kompost příliš nestojí. A pokud přece jen ano, tak pouze za pro nás naprosto nevýhodných podmínek,« uzavírá výkonný ředitel společnosti Služeb města Pardubic, a. s. Certifikovaný kompost z Dražkovic se proto většinou používá pro rekultivaci skládek v okolí.

Zatímco zapůjčení sběrné nádoby je zdarma, za svoz platí občané symbolickou částku 300 Kč ročně. Zbytek nákladů dotuje pardubický magistrát.

Zpracovaný kompost od nás směřuje hlavně na rekultivaci skládek, říká Jiří Strouhal, výkonný ředitel společnosti Služby města Pardubic, a. s.

Kompostárna v Dražkovicích zpracovává bioodpady z Pardubic a okolí. Ročně jich je zhruba devět tisíc tun.

FOTO: ARCHIV

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down