Klienti zaniklé ruské Sberbank z řad zadavatelů veřejných zakázek nemusí uzavírat nové bankovní smlouvy ve zdlouhavém zadávacím řízení

Ministerstvo pro místní rozvoj a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydaly společné stanovisko k uzavírání bankovních smluv zadavateli v souvislosti s pádem Sberbank. Shrnují v něm, v jakých případech se mohou zadavatelé vyhnout „klasickému“ zadávacímu řízení a využít některé z výjimek předvídaných v zákoně. 

Jak v deníku E15 upozorňuje Tomáš Kočař, advokát KPMG Legal, první výjimka se týká úvěrů a zápůjček. V případě, že zadavatelé budou po některé z bank požadovat poskytnutí úvěru či zápůjčky, nebudou povinni zadat uzavření takové smlouvy v zadávacím řízení. Smlouvu tedy budou moct uzavřít s bankou napřímo. Jiná situace ale nastane, pokud předmětem bankovní služby bude kromě úvěru či zápůjčky i další plnění, které by normálně muselo být vysoutěženo v zadávacím řízení. V tomto případě takzvané smíšené zakázky musí zadavatel toto další plnění podrobit zadávacímu řízení samostatně nebo vše zadat současně jako jednu veřejnou zakázku.         
            Další výjimka se vztahuje na veřejné zakázky malého rozsahu, tj. zakázky s předpokládanou hodnotou dva miliony Kč a nižší. Pokud by zadavatel zvažoval například uzavření nové smlouvy o vedení běžného či spořicího účtu, nemusel by tak činit v zadávacím řízení. Je ale nutné, aby celková výše úplaty spojená se zřízením a vedením účtu (tj. poplatky, provize, úroky a jiné platby bance) za čtyři roky nepřesáhla dva miliony Kč.            
            Třetí možností, jak se vyhnout „klasickému“ zadávacímu řízení, je využití jednacího řízení bez uveřejnění. To je nejméně transparentní druh zadávacího řízení, pro jehož oprávněnost jsou stanoveny přísné podmínky. Řízení bez uveřejnění je povoleno v důsledku „krajně naléhavé okolnosti“, kterou zadavatel nemohl předvídat a ani ji nezpůsobil. Další podmínkou je časový pres, který neumožňuje dodržet lhůty pro standardní zadávací řízení. MMR a ÚOHS připouští, že v případě pádu Sberbank by měly být naplněny požadavky pro využití řízení bez uveřejnění. Aby však k tomuto řízení mohli zadavatelé přistoupit, musí řízení zahájit co nejdříve. A výslednou smlouvu lze uzavřít pouze na dobu, než bude možné provést „klasické“ zadávací řízení.*
/zr/

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down