Autor
Kategorie:
Různé

Knihovnu roku 2014 mají v Horní Lidči na Vsetínsku

Ceny Ministerstva kultury ČR Knihovna roku 2014 byly letos 16. října slavnostně uděleny již podvanácté. V Zrcadlové síni pražského Klementina je zástupcům oceněných knihoven předával ministr kultury Daniel Hermann.

Knihovnou roku 2014 v kategorii Základní knihovna byla vyhlášena Obecní knihovna z Horní Lidče na Vsetínsku. K titulu náleží i finanční odměna 70 tisíc korun. Podle knihovnice Věry Povalačové bude patrně využita na pořízení nových regálů.

Na otázku Moderní obce, co se knihovně letos nejvíce podařilo, odpověděla: »Určitě to byl kurz pečení kváskového chleba. S obrovským zájmem se setkaly i kurz první pomoci s profesionálními zdravotnickými záchránaři, beseda s fytoterapeutkou nebo kreativní kurzy pro děti i dospělé, podzimní uspávání broučků, pasování prvňáčků na čtenáře apod. Pro čtenáře se nám podařilo pořídit i elektronické čtečky a spoustu deskových her. Především jsem však ráda, že se mně konečně začalo dařit proměňovat lidčanskou knihovnu v „obyvák obce“.«

V knihovně by napřesrok rádi dobudovali výtah do prvního patra, aby do svých prostor usnadnili přístup imobilním a starším občanům. »A pro větší pohodu čtenářů bych chtěla pořídit kávovar, aby se z naší knihovny stala i literární kavárnička,« dodala Věra Povalačová. Recept na úspěch knihovny v menší obci vidí i ve vstřícnosti zastupitelstva. »Přála bych všem menším obcím, aby měly takové zastupitele, jací jsou u nás. Kteří si totiž uvědomují, že nejen sportovišť, ale i zařízení, kde se budou lidé setkávat napříč všemi generacemi, je třeba. Snad každému knihovníkovi je dnes už jasné, že pouze na knihy a internet již návštěvníky nepřitáhne,« uzavřela knihovnice z Horní Lidče.

V kategorii Základní knihovna zvláštní ocenění a diplom získaly Obecní knihovna ve Vikýřovicích (okr. Šumperk) a Obecní knihovna Lomnice (okr. Sokolov).

Hlavní cenu v kategorii Informační počin získala Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích. Zvláštní ocenění a diplom v téže kategorii patří Knihovně Jiřího Mahena v Brně.

V pražském Klementinu byly při této příležitosti rovněž vyhlášeny výsledky soutěže Městská knihovna roku 2014. Letos už popáté ji uspořádal Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP) spolu se společností Skanska.

Cenu za celkové vítězství si tentokrát z Prahy odvezli zástupci Masarykovy veřejné knihovny Vsetín. V jednotlivých kategoriích soutěže dominovaly: Městská knihovna Nová Včelnice (kategorie měst do 3 tis. obyv.), Centrum celoživotního vzdělávání s Knihovnou manželů Tomanových Rožmitál pod Třemšínem (do 5 tis. obyv.), Městská knihovna Sedlčany (do 10 tis. obyv.), Městská knihovna Ostrov nad Ohří (do 20 tis. obyv.) a Masarykova veřejná knihovna Vsetín (nad 20 tis. obyv.)

Městskou knihovnou roku 2014 je Masarykova veřejná knihovna Vsetín. Do této soutěže vyhlášené SKIP a společností Skanska se letos přihlásilo 34 knihoven.

Cenu pro vítěze kategorie Základní knihovna převzali za Horní Lideč knihovnice Věra Povalačová, tajemnice OÚ Miroslava Maňáková a starosta Josef Tkadlec.

Zvláštní ocenění a diplom v kategorii Základní knihovna předal ministr Daniel Hermann Květě Havlíčkové, která zastupovala knihovnu ve Vikýřovicích.

Za Městskou knihovnu Sedlčany cenu za triumf v kategorii sídel do 10 tis. obyv. přebírali vedoucí knihovny Blanka Tauberová a mistostarosta Miroslav Hölzel.

Ředitelka Městské knihovny Ostrov nad Ohří Irena Leitnerová a zastupitel města Josef Železný se v Praze radovali z vítězství v kategorii sídel do 20 tis. obyvatel.

Knihovnice Jiřina Němečková a starosta Miloslav Matoušek si do Lomnice na Sokolovsku odvezli Zvláštní ocenění za úspěch v kategorii Základní knihovna.

Cenu MARK 2014 obdržela lektorka a tutorka Dagmar Chytková z Kabinetu informačních studií a knihovnictví Masarykovy univerzity v Brně.

FOTA: ARCHIV

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *