Kolektivní systémy Asekol a Retela spojují své síly

Podpisem smlouvy o prodeji stoprocentního podílu ve společnosti RETELA, s. r. o., mezi Elektrotechnickou asociací České republiky (ElA) a společností ASEKOL a. s. byl letos 27. dubna úspěšně završen proces výběru nejvhodnějšího kandidáta ze zájemců o převzetí všech činností a povinností souvisejících s provozováním kolektivního systému RETELA. EIA byla vlastníkem společnosti RETELA od jejího založení v roce 2005.

Ředitel a jednatel kolektivního systému RETELA Jaroslav Vladík v návaznosti na zprávy doplnil důvody prodeje: „Lze říci, že startovacím impulsem byl postoj Ministerstva životního prostředí ČR, které v připravovaných návrzích nového zákona o výrobcích s ukončenou životností neumožňuje asociacím typu ElA vlastnit kolektivní systém. Proto došlo k přehodnocení původních cílů asociace ElA v této oblasti a rozhodnutí kolektivní systém RETELA prodat. Zájemců o koupi společnosti bylo v rámci výběrového řízení několik a ElA vybrala zodpovědně kupce, který zajistí především podmínku zachování transparentní činnosti a finanční stability kolektivního systému.“

Novým majitelem se stala společnost ASEKOL a. s., která je přímo vlastněna nejvýznamnějšími výrobci elektrozařízení. Jde o společnosti Samsung Electronics Czech and Slovak, s. r. o., LG Electronics Polska, Sp z o. o, Panasonic Marketing Europe GmbH, ASBIS CZ, spol. s r. o., BaSys CS, s. r. o., FAST ČR, a. s., MASCOM, s. r. o. ASEKOL je největším a nejzkušenějším kolektivním systémem v ČR. Pro klienty RETELY se tedy prodejem nic zásadního nemění a mají i nadále jistotu, že dostojí závazku plnění všech zákonných povinností v rámci zpětného odběru, recyklace a materiálového využití elektrozařízení a solárních panelů.

Kolektivní systém ASEKOL se úspěšně zabývá zpětným odběrem již 13 let. „V současnosti provozujeme nejhustší sběrnou síť s více než šestnácti tisíci sběrnými místy, kde mohou spotřebitelé bezplatně odevzdat vysloužilá elektrozařízení. Díky ní dlouhodobě plníme sběrové limity a jsme připraveni na budoucí zpřísnění legislativních podmínek,“ připomněl Jan Vrba, předseda představenstva společnosti ASEKOL a. s. „Akvizici kolektivního systému RETELA považujeme za logický krok, neboť můžeme využít mnoha synergických efektů obou kolektivních systému. Věříme, že užitek této transakce pocítí ve svých důsledcích nejen klienti, ale také spotřebitelé,“ dodal Jan Vrba.

K novému vlastníkovi se vyjádřil i prezident společnosti ElA Jiří Holoubek: „Jsme rádi, že novým vlastníkem kolektivního systému RETELA se stala transparentně hospodařící a fungující společnost, která má letité zkušenosti se zpětným odběrem elektrozařízení a solárních panelů. Jsme přesvědčeni, že klienti pocítí tuto změnu pouze v oblasti zkvalitňování nabízených služeb.

Některá základní fakta o obou společnostech

ASEKOL a. s. je neziskově hospodařící společnost, která od roku 2005 provozuje kolektivní systém zpětného odběru elektrozařízení. Na základě zápisu vedeného u Ministerstva životního prostředí ČR zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení ve všech oblastech, např. výpočetní, telekomunikační a kancelářské techniky, spotřební elektroniky, elektrických nástrojů, nářadí, hraček a vybavení pro volný čas a sport, přístrojů pro monitorování a kontrolu a výdejních automatů (skupiny 1–10). ASEKOL má uzavřeny smlouvy o zřízení míst zpětného odběru s více než 4 300 městy a obcemi a 3 000  opravnami a prodejnami elektro. Další tisíce sběrných míst vznikly díky vývoji a instalaci různých druhů kontejnerů na drobná elektrozařízení. Provozovaných více než 16 tisíc sběrných míst zajišťuje společnosti ASEKOL nejhustší sběrnou síť vysloužilých elektrozařízení ze všech kolektivních systémů v ČR i v Evropě. ASEKOL za svoji společenskou odpovědnost získal prestižní národní ocenění TOP odpovědná firma. Zároveň byl za své aktivity oceněn prestižní cenou Ruban d’Honneur neboli „Stuhou cti“ v soutěži European Business Awards (EBA) v kategorii Environmentální a udržitelný rozvoj.

RETELA, s. r. o., zajišťuje společné plnění povinností výrobců a dovozců elektrozařízení, přenosných baterií a solárních panelů. Kolektivní systém RETELA provozuje společnost RETELA, s. r. o., která byla založena 11.5.2005 jako 100% dceřiná společnost Elektrotechnické asociace České republiky (ta je členem Svazu průmyslu a dopravy ČR). RETELA se počtem svých klientů řadí nejen na první místo v ČR, ale i na jedno z čelních míst v EU. Celkem zajišťuje služby pro 5 171 klientů (1 188 výrobců a dovozců elektrozařízení a 3 983 provozovatelů fotovoltaických elektráren). Svou hustou sítí sběrných míst orientovaných na malá elektrozařízení a zejména světelné zdroje bude vhodně doplňovat sběrnou síť Asekolu. RETELA je dlouholetým členem nadnárodních asociací kolektivních systémů WEEE Forum a WEEELABEX.*

 /zr/

 

Ilustrační foto:

Společnost ASEKOL se ve speciálních celoplošných i lokálních sběrových projektech věnuje také podpoře hendikepovaných spoluobčanů. Při zajištění zpracování elektrospotřebičů s ukončenou životností jsou pro ASEKOL dlouhodobým nepostradatelným partnerem chráněné dílny

Foto: archiv ASEKOL

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down