Autor
Kategorie:
Téma měsíce

Kolektivní systémy mají o fotovoltaiku zájem

K 1. březnu 2013 museli výrobci fotovoltaických modulů v České republice zaregistrovat svou společnost a nabídnout (prostřednictvím akreditovaného provozovatele kolektivního systému) dostatečnou finanční záruku za své FV moduly dodané na trh po 1. lednu 2013.

U FV modulů dodaných na trh před 1. lednem 2013 musí provozovatelé FV elektráren uzavřít smlouvu s akreditovaným provozovatelem systému pro nakládání s odpadními elektrozařízeními na financování odběru a zpracování svých FV modulů, a to do 30. června 2013.

Své služby výrobcům již dříve nabídly kolektivní systémy Asekol a Rema Systém: o fotovoltaiku se starají jejich organizace Asekol Solar, respektive Rema PV Systém.

Nyní ohlásil další kolektivní systém, RETELA, zahájení spolupráce s mezinárodní asociací PV CYCLE (viz box). RETELA převezme operativní a administrativní povinnosti výrobců FV panelů a provozovatelů FV elektráren v České republice spojené se zpětným odběrem a recyklací. PV CYCLE pak poskytne své odborné znalosti a zku-šenosti se zpracováním FV odpadu a pomůže ohledně zásadních návrhů v oblasti zpracování FV odpadu v České republice.

Zákon předpokládá, že provozovatel solárních panelů bude ukládat peníze na budoucí recyklaci u kolektivního systému v letech 2014 až 2018. Vzhledem k životnosti panelů je však bude nutné recyklovat až po roce 2025. Prostředky by tedy mohly být až deset let vázány na účtech kolektivního systému.

To se nelíbí provozovatelům, sdruženým v České fotovoltaické průmyslové asociaci (CZEPHO) a uvažují proto o založení vlastního kolektivního systému, v němž by si udrželi nad svými peněz dohled.

PV CYCLE

Nezisková asociace, založená v roce 2007. Zajišťuje, aby vyřazované fotovoltaické (FV) moduly s ukončenou životností pocházející od členů asociace byly sbírány a recyklovány trvale udržitelným a ekonomickým způsobem. Dnes PV CYCLE, vedoucí poskytovatel řešení pro zpětný odběr a recyklaci všech typů FV technologií, funguje ve 27 zemích EU. Více informací najdete na www.pvcycle.org

FOTO: SHUTTERSTOCK

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *