Autor
Kategorie:
Správa a rozvoj

Kompetenční centrum: odborníci vám poradí

Společnost Pražské služby, a. s., se stala první firmou v České republice, která otevřela vlastní Kompetenční centrum.

Přiřadila se tak k významným zahraničním společnostem poskytujícím služby ve formě poradenství s výrazným přínosem pro řešení palčivých problémů s odpady a životním prostředím obecně. Komplexní poradenství se v případě Pražských služeb, a. s., vztahuje na oblast svozu a recyklace odpadu, letní a zimní údržby komunikací i energetického využití odpadů. V těchto oborech má společnost rozhodně co nabídnout: zabezpečuje svoz a recyklaci pro hlavní město a provozuje zařízení na energetické využití odpadu ZEVO Malešice, které patří k nejmodernějším v Evropě. Každý rok se v něm ekologicky zpracuje asi 300 tisíc tun směsného komunálního odpadu a vyrábí se tepelná a elektrická energie pro přibližně 20 tisíc domácností.


»Součástí služeb Kompetenčního centra je například analýza stávající situace u klienta, návrh technického i legislativního postupu, logistické, technologické a organizační řešení i poradenství při financování, případně školení a exkurze,« upřesnil mluvčí společnosti Pražské služby Julián Záhorovský. Rozsah řešených témat zahrnuje energetické využití odpadů, tříděné odpady i údržbu komunikací (viz box).

ZÁJEM ODBORNÉ VEŘEJNOSTI

Letošní Den Kompetenčního centra přilákal velké množství zájemců, kteří moderní způsob zpracování odpadů zvažují. »Přítomni byli například zástupci Plzně, Ostravy, Kladna, Mělníka, Nymburka, Chomutova, Týnce nad Sázavou, ale i z Pardubického kraje a kraje Vysočina,« uvedl Záhorovský.

Většina návštěvníků využila nabídku prohlídky ZEVO Malešice pod vedením odborníků ze společnosti i možnosti konzultací podle jejich potřeb. Účastníkovi z Týnce nad Sázavou se myšlenka Kompetenčního centra líbila: »Je to nabídka zázemí pro nás, kteří nemáme tu odbornost se zpracováním odpadu,« řekl. Podobný názor vyjádřil i zástupce Technických služeb města Chomutova: »Centrum se mi líbí nejvíce z hlediska osvěty a možnosti komplexního řešení práce s odpady. S pomocí KC bychom mohli hledat a nalézt řešení. V současné době se veškerý komunální odpad ukládá na skládkách a samozřejmě jsme předpokládali nějakou tu možnost energetického využití a s pomocí KC bychom to mohli dotáhnout do konce.«

K možnostem poradenství v oblasti odpadového hospodářství se vyjádřil i náměstek ministra Ing. Martin Frélich, který se dne Kompetenčního centra rovněž zúčastnil. Ministerstvo životního prostředí podle něj počítá s tím, že v blízké budoucnosti se směsný komunální odpad nebude vyvážet na skládky, ale výhradně ekologicky využívat pro výrobu elektrické energie a tepla. »V připravované novele zákona o odpadovém hospodářství by mělo být ukotveno to, že v průběhu příštích deseti let chce ministerstvo v podstatě možnost skládkování – jako formu nakládání s odpadem – ukončit. Lépe než odpad skládkovat je ho energeticky využít,« řekl náměstek ministra s tím, že odpady mohou být velmi významným zdrojem energie a přínosem k energetické nezávislosti ČR.

 

V čem vám poradí Kompetenční centrum

Svoz a recyklace odpadu

kompletní zajištění odvozu odpadu, správa vozového parku

třídicí centra, provoz sběrných dvorů

dodávání, odebírání, výměny nádob

administrativa dle platné legislativy, hlášení o produkci a nakládání s odpady

logistika (tvorba svozových plánů, provoz překládací stanice, využití GPS technologie)

Energetické využití odpadu

návrhy a oponentury technologií, spolupráce při výstavbě nových zařízení

správa provozních dat, materiálové a energetické bilance

in situ testy materiálů a nových technologii, ověřeni referenci

konzultace smluvních podmínek, vstupů, garancí

organizační a personální obsazení provozu EVO

zpracování provozního řádu

logistika

podpora komunikace s cílovými skupinami

transport NO podle ADR

vzorkování, analýzy, hodnocení vlastností

evidence odpadů, ohlašování do ISPOP

Údržba komunikaci

nastavení systému zimní a letní údržby komunikací v obcích, včetně využití alternativních ekologických pohonů

využití digitálních map

návrh technologií pro omezování prachových částic PM10

poradenství v oblasti on-line sledovacích a vyhodnocovacích systémů

činnosti komunální techniky

(Kráceno)

Prohlídky ZEVO se zúčastnil náměstek MŽP Ing. Martin Frélich. Na obrázku s generálním ředitelem JUDr. Patrikem Romanem.

Na DKC přijeli představitelé odborů životního prostředí a odpadáři z municipalit z celé ČR, krajů, měst i obcí. Mnozí využili možnosti konzultací s odborníky Pražských služeb.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *