Komu patří tituly Osobnost a Model Smart City 2017 v České republice?

V rámci včerejšího galavečera CZECH TOP 100 nejvýznamnějších firem, který se konal ve Španělském sále Pražského hradu, ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová předala ceny pro vítěze národní soutěže Chytrá města pro budoucnost v kategoriích Osobnost SMART CITY 2017 a Model SMART CITY 2017.

Odborná porota národní soutěže Chytrá města pro budoucnost 2017, kterou spolupořádá Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, poprvé vybrala vítěze v kategoriích Osobnost a Model 2017.

V kategorii Osobnost SMART CITY 2017 z řad veřejného sektoru patří prvenství Františku Luklovi, předsedovi Svazu měst a obcí ČR a starostovi města Kyjov, v kategorii Osobnost SMART CITY 2017 z řad dodavatelského sektoru se nejlépe umístil majitel společnosti ELKO EP Holding Jiří Konečný.

František Lukl byl odbornou porotou vybrán za svůj přínos pro rozvoj a sjednocení prostředí SMART CITY na úrovni veřejné správy a dodavatelů̊ a za propagaci a realizaci konkrétních aplikací SMART CITY ve městech a obcích. U Jiřího Konečného porota vyzvedla jeho dlouhodobou a významnou podporu inovace SMART CITY aplikací na tuzemských a zahraničních trzích a rovněž jím podporované systémové zavádění tzv. chytrých řešení do výrobních celků a následných služeb.

Jako vítěze kategorie Model SMART CITY 2017 vybrali porotci městskou část Praha 3. Tato kategorie oceňuje komplexní přístup k problematice SMART CITY v rámci aplikovaných projektů v městech, obcích regionech, či schválených programů k budoucí realizaci. Stěžejní oblastí této kategorie je udržitelnost budoucích Chytrých měst v České republice.

Cenu pro městskou část Praha 3 převzal z rukou ministry pro místní rozvoj zástupce starostky Alexander Bellu. MČ Praha 3 přihlásila vyvážený model rozvoje městské části, který nastavuje základní rámec skutečného naplňování principů chytrých měst. Svou komplexností je zárukou, že projekty nebudou realizovány tzv. ad hoc, ale budou tvořit soudržný smysluplný celek. Provázáním s ostatními strategickými dokumenty je důkazem, že nově nastolený stav není „revoluční“, ale reaguje na kontext daného území. V rámci modelu byly nastaveny procesy i  organizační struktura v rámci organizace tak, aby bylo možné snadněji  realizovat specifické projekty chytrých měst. Je zde jasná politická deklarace podpory tohoto modelu a další nezbytné prvky, které navazují na metodiku MMR pro oblast strategického rozvoje měst na principech SMART CITIES.

Inteligentní město neboli Smart City je jedním z konceptů uplatnění principů udržitelného rozvoje. MMR je gesčním koordinátorem zavádění tohoto konceptu v českých městech, které podporujeme metodicky (námi certifikovanou metodikou), informačně (organizací seminářů, ale i prostřednictvím internetové stránky www.smartcities.mmr.cz) či finančně (např. výzvy z Integrovaného regionálního operačního programu zaměřené na mobilitu).  Jsem ráda, že se můžeme významně podílet i na těchto prestižních oceněních – věřím, že tak podpoříme snahu o nalezení vhodných řešení a receptů pro naše města, protože ta se tak mohou v mnohém od těch, kteří jsou v zavádění tohoto konceptu dál, inspirovat“ prohlásila Karla Šlechtová, ministryně pro místní rozvoj.

V září 2017 budou rovněž předány vítězům dalších kategoriích soutěž ocenění Chytrá obec, Chytré město, Chytrý region a IDEA SMART CITY pro rok 2017. 

Soutěž Chytrá města pro budoucnost 2017 je první soutěží svého druhu v České republice. Má za cíl definovat trendy, propagovat SMART CITY projekty a podporovat obce, města i kraje ve sdílení a dobré praxi využívání nejmodernějších postupů.

Vyhlašovatelem soutěže je SCII (Smart City Innovations Institut z. ú.), nevládní nezisková organizace, jejímž cílem je podpora tří prioritních os: otevřené platformy odborníků v prostoru SMART CITY, dlouhodobé metodické standardizace principů SMART CITY na celostátní i mezinárodní úrovni a vývoj vlastních specifických produktů. Mezi ně patří především výuka a komunikace jako nezbytný podklad pro široké pochopení všech principů SMART CITY a proaktivní diskusi se zapojením veřejnosti, SMART CITY ROAD MAPS – návrhy a implementace, transfer znalostí z globálního prostoru SMART CITY na lokální úroveň a výzkumné činnosti s vazbami na vysoké školy.

 Soutěž „Chytrá města pro budoucnost“ se koná pod záštitou resortu Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva průmyslu a obchoduPodporu národní soutěži Chytrá města pro budoucnost poskytla i Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM ČR)

Veškeré propozice a pravidla soutěže „Chytrá města pro budoucnost 2017“ jsou uvedeny na webových stránkách www.soutezchytramesta.cz.

/zr/

 

K foto:

Zástupce starostky MČ Praha 3 Alexander Bellu krátce po převzetí ceny za vítězství v kategorii kategorie Model SMART CITY 2017 pro svoji městskou část

Foto: Ivan Ryšavý

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down