Komunální energetika: Pomůže městům Pakt starostů?

Pakt starostů a primátorů je evropská iniciativa, v níž se municipality zavazují ke zvýšení energetické účinnosti a využívání obnovitelných zdrojů energie na svém území.

Signatáři Paktu (www.eumayors.eu) se zavazují k překročení cíle Evropské unie snížit do roku 2020 emise CO2 o 20 %. Iniciativa Paktu cílí ovšem dále a je zárodkem nové strategie pro evropská města zohledňující environmentální, sociální a ekonomické cíle. V rámci Paktu mají města silnější vyjednávací pozici vůči evropským institucím a mohou také těžit z výměny zkušeností i vzájemné spolupráce.

V České republice nebyla klimatická změna nikdy oficiálním politickým tématem a je spíše chápána jako něco vzdáleného, co se nás netýká. Pokud se však naplní prognózy postupu klimatické změny, její dopady zasáhnou právě města a jejich infrastrukturu. Také obnovitelné zdroje se u nás dostaly kvůli situaci s fotovoltaickými elektrárnami do silné defenzívy. A to přesto, že jsou to právě místní – obnovitelné zdroje, které mohou spolu s projekty úspor energie významně pomoci k rozvoji regionů.

TŘI PŘÍKLADY Z NĚMECKA

Myšlenka Paktu starostů ovšem nemusí být pro všechna města konformní a slučitelná s jejich vizí. Existují i jiná sdružení, do nichž se mohou města začlenit, případně mohou jednat sama za sebe. Jako příklady vlastní silné strategie lze uvést velmi zajímavé projekty tří německých měst různé velikosti.

Příklad první – Schönstadt. V červnu 2010 rozhodlo zastupitelstvo města Cölbe, pod něž obec Schönstadt spadá, o projektu dálkového vytápění. Realizaci předcházela detailní studie proveditelnosti a průzkum ochoty občanů a jejich individuálních potřeb energie na vytápění. V říjnu 2012 bylo více než 80 % domů v tomto hessenském městě připojeno k dálkovému vytápění z teplárny na biomasu. Celá »teplofikace« trvala sedm měsíců a umožnila využít významnou synergii s místním podnikem na zpracování dřeva, který vybudoval teplárnu na zbytky z výroby o tepelném výkonu 4,9 MW a elektrickém výkonu 1,1 MWe.

Příklad druhý – Wolfhagen. Vše začalo v roce 2003 rozhodnutím městské rady odkoupit rozvodné tepelné sítě. Akvizice rozvodů pro 11 městských částí od regionálního dodavatele byla završena v roce 2006. Stěžejní myšlenkou záměru je, že městské zásobování teplem a obnovitelné zdroje energie patří k sobě. Účast občanů byla v tomto případě zajištěna pro nás málo představitelným způsobem: Obyvatelé spolu s městem vytvořili Občanské energetické družstvo (BEG), které od společnosti E.ON odkoupilo městskou teplárnu s cílem ji dále provozovat a rozvíjet.

Přímá účast občanů na městských energetických projektech se od roku 2010 uplatňuje také při přechodu veřejného osvětlení na LED zdroje světla a v projektu větrné farmy a fotovoltaické elektrárny. Zástupci města i zúčastnění občané tyto kroky vnímají jako významný příspěvek nejen k ochraně klimatu, ale také k zajištění své ekonomické budoucnosti.

Příklad třetí – Alheim. V obci Alheim v roce 2012 vyprodukovali z obnovitelných zdrojů 122 % energie, kterou toto sídlo s 5300 obyvateli potřebuje ke svému životu. Cílem stanoveným v roce 2004 přitom bylo do roku 2015 pokrýt 80 % energie spotřebované v domácnostech z obnovitelných zdrojů energie tak, aby se komunita do roku 2030 stala co nejvíce energeticky nezávislá. Obec nevnímá rozvoj obnovitelných zdrojů nikterak samoúčelně, hlavním motivem je vytvoření stabilních pracovních míst a silné sociální zázemí pro rodiny s dětmi a také pro rostoucí počet seniorů.

ČESKÁ PRAXE ZA SVĚTEM KULHÁ

Zatímco německá města za svůj strategický cíl považují přechod na decentrální ener-getiku s využitím obnovitelných zdrojů, v českých městech takové myšlenky dosud bývají vznášeny pouze opatrně. Měli bychom se však všude ptát, zda je městská infrastruktura dostatečně připravena na budoucí nároky a jaké budou důsledky pro místní komunitu, nebudou-li jistá opatření přijata včas.

Účast českých měst v zahraničních aktivitách je nízká – a když už radnice získá z ciziny nějaké ocenění za konkrétní čin, bývá za něj nezřídka ještě kritizována. Přitom otázka energetické strategie města skončila občas pouze zajištěním sdruženého nákupu energie. Situace se však rychle mění a s podobnými projekty a vizemi se nepochybně budeme setkávat stále častěji i u nás. Pakt starostů a primátorů k tomu může být městům nápomocen.

MIROSLAV ŠAFAŘÍK

PORSENNA o. p. s.

Projekt je realizován prostřednictvím Operačního programu CENTRAL EUROPE a je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *