Komunální svazy jsou přirozenými partnery vlády

Vážení čtenáři, dovolte mi, abych poděkoval za prostor, který jsem pro svůj krátký příspěvek obdržel od vydavatele Moderní obce. Města a obce jsou vedle státu a krajů nejdůležitějšími subjekty veřejné správy. Každá ze zmíněných úrovní má vlastní specifika, pravomoc a působnost, jsou však vzájemně...

Vážení čtenáři, dovolte mi, abych poděkoval za prostor, který jsem pro svůj krátký příspěvek obdržel od vydavatele Moderní obce.

Města a obce jsou vedle státu a krajů nejdůležitějšími subjekty veřejné správy. Každá ze zmíněných úrovní má vlastní specifika, pravomoc a působnost, jsou však vzájemně provázány. Tuto nezvratnou skutečnost jsme vtělili do koaliční smlouvy, ve které je »rovnoměrný rozvoj obcí a krajů« jedním z hlavních cílů. Základní ideu budoucích změn, k nimž se naše vláda zavázala, tvoří úsilí o zvýšení míry a kvality veřejných služeb v území. Navržené změny tak musí být především racionální a ku prospěchu občanům.


Za velmi podstatnou považuji změnu současného pojetí a financování přenesené působnosti, na kterou dnes obce tak často doplácejí. Musíme však zjistit, kolik nás provoz státní správy v území vlastně stojí, abychom následně zavedli standardy financování přenesené působnosti, a nahradili tak stávající systém. Je přirozené, že naše vláda počítá i nadále se systémem elektronizace veřejné správy. Koaliční smlouva však obsahuje podmínku prověření funkčnosti systému eGovernmentu a jeho dopad na ulehčení života běžného občana.

Měst a obcí se rovněž dotknou návrhy vzešlé z iniciativy Rekonstrukce státu, ke kterým se naše vláda přihlásila. Na tomto místě bych rád ujistil všechny čtenáře, že tyto náměty nejsou v žádném případě namířeny proti zástupcům komunální sféry. Všechna navrhovaná opatření ohledně větší transparentnosti se budou týkat všech subjektů veřejné správy, které hospodaří s veřejnými prostředky, tedy nikoliv jen měst a obcí. Touto optikou nahlíží naše vláda například na připravovaný návrh zákona o centrálním registru smluv, jehož základní myšlenku plně podporujeme.

Podobně jako je tomu v mnoha členských státech Evropské unie, navrhujeme rozšíření kompetencí Nejvyššího kontrolního úřadu i o kontrolu hospodaření územní samosprávy. Jedním dechem však dodávám, že k této změně musí dojít až po zjednodušení současného systému kontrol územní samosprávy, v němž jsme zaznamenali značné duplicity a iracionality.

Na rozdíl od minulých liberálních vlád budeme při přípravě našich návrhů ve zvýšené míře se zástupci měst a obcí komunikovat, neboť jednotlivé subjekty veřejné správy nemohou stát proti sobě. Za přirozeného partnera považuji při projednávání vládních návrhů zejména komunální svazy s celostátní působností. Pevně věřím, že vstřícnost vůči našim partnerům umožní, aby navržené změny byly trvalejšího rázu, a nikoliv jen na jedno volební období.

Dovolte mi prosím na závěr, abych všem zastupitelům, uvolněným či neuvolněným, bez ohledu na to, zda svůj mandát vykonávají v malých obcích či velkých městech, vyjádřil svůj obdiv nad jejich prací, a popřál vše dobré do následujícího období. Změny k lepšímu dokážeme jen společně!

 

Mgr. BOHUSLAV SOBOTKA
předseda vlády České republiky

 

Základní ideu budoucích změn, k nimž se naše vláda zavázala, tvoří úsilí o zvýšení míry a kvality veřejných služeb v území. Navržené změny tak musí být především racionální a ku prospěchu občanům.

 

FOTO: ARCHIV ÚŘADU VLÁDY

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *