Konečně je tu politicky voňavé finanční téma se »sexappealem«

Když se jednou Ronalda Reagana zeptali, co říká deficitu státních financí, odpověděl: »O deficit se nestarám. Ten je natolik velký, že se o sebe postará sám.« Výsledek říjnových voleb do Sněmovny nyní už známe. Dopadly-li volby tak, jak jsem odhadoval, deficit státních financí nakonec možná ještě předvede »větší výkony« než Otesánek ze známé pohádky.

Sežere nás jednou všechny. Nikoliv však komunální politiky s politickým baťovským »sexappealem«. Věřím, že ti mohou začít obrození politiky a morálky, a rak vrátit naší zemi prosperitu ztracenou po 2. světové válce.

PROPOJIT VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT S ROZPOČTEM NENÍ OBTÍŽNÉ

Proto si neodpustím lákavou úvahu nad tím, jak by asi byl úspěšný ten komunální politik, jenž by zajistil zodpovědný přístup k dosud vybudovanému majetku své obce. Nepochybuji, že by šlo o politicky »voňavé téma«. Vůně a sexappeal politického cíle s heslem »já dám konečně do pořádku dosavadní majetek obce, protože prosadím zavedení systému jeho oprav a obnovy«, jsou zkrátka nepopiratelné. A to i s vědomím, že případní kritici takový cíl možná označí jako »populistický«.


O to zajímavější je fakt, že takto postavený politický program je ve skutečnosti technicky poměrně jednoduše – a dokonce ve většině obcí finančně poměrně rychle proveditelný. Stačí jediné: propojit dosud nepropojené.

Co mám na mysli? Propojit výkaz zisku a ztrát s rozpočtem! Odpisy, tedy prostředky na obnovu a opravy majetku, dostat do rozpočtu. Propojit účetní výkaz zisku a ztrát s finančním výkazem, konkrétně s rozpočtem.

OBCÍM DNES PENÍZE NA OPRAVU A OBNOVU MAJETKU STAČÍ. BUDE TOMU TAK I ZÍTRA?

Jak? Poměrně prostě: Obce v České republice mají zhruba orientačně za 1 bilion Kč (1000 mld. Kč) dlouhodobého majetku v podobě staveb. Ročně tedy potřebují 20 mld. Kč na jeho údržbu a obnovu za předpokladu obnovy tohoto majetku po padesáti letech využívání (bez zohlednění inflace). Obce zároveň dosahují přibližně 50 mld. Kč provozního salda ročně (20 % na běžných příjmech) – a pokud zohledníme i výši oprav realizovaných na straně běžných výdajů obcí, dojdeme k závěru, že obce na rozdíl od státního rozpočtu ZATÍM mají dostatek financí na opravy a obnovu svého majetku.

Jenže nyní mnohé obce budují závratným tempem majetek nový. Proto se obávám, že dokud budou existovat nepromyšleně rozdělované investiční dotace na nesmysly, budou si tyto nesmysly obce tak dlouho pořizovat, až jim nakonec nezbude ani koruna na opravy.

MAJETEK OBCÍ »SKUPINY A« A »SKUPINY B«

Jak dostat odpisy do rozpočtu? Doporučuji zřídit Fond oprav a investic s jasným statusem, tedy pravidly tvorby, zajištění a čerpání financí. Do pravidel jeho tvorby je třeba zapracovat úzus, že fond bude pravidelně tvořen například 50 % výše odpisů dlouhodobého hmotného majetku. Ideálem by sice bylo 100 %, jenže to bychom museli veškerý majetek obce umět precizně řídit, což je zatím opravdu jen hudbou z »Hvězdných válek«.

Zároveň je třeba provést konsolidaci majetku tak, že rozdělíme majetek na ten:

který je pro obec užitečný, potřebný a chtěný (rodinné stříbro, skupina A);

který obec nepotřebuje k naplnění svého poslání (je nesmyslné stanovit si jeho tvorbu ve strategii obce, obec má spoluvytvářet dobré podmínky pro podnikání a bydlení), jejím obyvatelům není k užitku, nebo jej obec nechce či si s ním neví rady (není rozhodnuta, skupina B).

PLÁN OPRAV A INVESTIC: CO PŘINESE OBCI?

Majetek skupiny A je třeba dále analyzovat s ohledem na jeho stav (výborný, dobrý, špatný, dezolátní – ruina). Tento majetek se musí stát součástí Plánu oprav a investic s tím, že je-li ve špatném stavu, musí se prioritně řešit i s ohledem na vhodnou časovou osu. Pro zlepšení stavu majetku skupiny A by tak například bylo výtečné dobře prodejný majetek ze skupiny B prodat a výtěžek ihned zahrnout do výdajů na opravy majetku skupiny A.

Kouzlo tohoto řešení spočívá v tom, že zastupitelé i občané mají jistotu, že se tvoří finance na odpisy. Zároveň obec získává kofinance do dotací určených na již vybudovaný majetek. A hlavně – každý nově vybudovaný majetek je ihned odepisován, tudíž část odpisů je alokována do Fondu oprav a investic, přičemž každý nově vybudovaný majetek je zároveň zahrnut do Plánu oprav a investic.

Nabízejí se i další výhody. V souladu s Plánem oprav a investic lze chystat projektovou dokumentaci, rozhlížet se po dotacích a v případě potřeby v něm změnit pořadí – to když se třeba vyskytne dotační titul vhodný k obnově majetku obce. Pořadí oprav a investic by mělo být precizováno na čtyřleté období s tím, že poté se budou řešit čtyřleté cykly bez upřesnění konkrétního roku.

O Plánu oprav a investic samozřejmě rozhoduje samospráva. Ovšem, když už občanům deklaruji baťovský zodpovědný přístup k majetku a do jeho správy prosadím systém, kdo z politiků by jej bořil? Skoro každý, odpovídají moji odpůrci. Já naopak tvrdím, že téměř nikdo v situaci, kdy »voňavé baťovské téma« zvedne ze židlí od televizorů i tu část voličů, která je pasivnější a nedůvěřivá. Politik, jenž toto baťovské téma uchopí, kráčí vstříc dlouhodobému úspěchu. Lidé totiž ocení, jakmile uvidí, že majetek obce se začíná opravovat a Plán oprav a investic se přetváří v hmatatelnou realitu.

Začněme se už konečně v obcích starat o dosud vybudovaný majetek tak, abychom vytvářeli dobré podmínky pro podnikání a práci a neprodukovali dluhy. Spravujme a vlastněme v obcích pouze takový majetek, o nějž se budeme umět dobře starat, a mysleme na to, že v obcích bývá méně opravdu užitečného majetku než majetku zbytečného a zanedbaného.

Do příštích komunálních voleb bych proto všem politikům na místní úrovni doporučoval »voňavé cíle« bez zbytečného vyhazování hodnot »za nic« a bez budování na dluh.

 

LUDĚK TESAŘ
www.cityfinace.cz

 

Tomáš Baťa

Nedělat dluhy.

Nevyhazovat hodnoty za nic.

Zaujmout zodpovědný příslup k práci a veřejnému majetku.

(výtah z citátu z r. 1932)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *