Autor
Kategorie:
Téma měsíce

Konference fandí řekám

Koalice pro řeky pořádá již 10. ročník konference s názvem Říční krajina. Zváni jsou zástupci samospráv, vodohospodáři, přírodovědci, neziskové organizace a další zájemci. Konference se koná 15.-17. října 2014 v Brně. Jako každoročně i letos budou stěžejními tématy konference ekologie vodních toků,...

Koalice pro řeky pořádá již 10. ročník konference s názvem Říční krajina. Zváni jsou zástupci samospráv, vodohospodáři, přírodovědci, neziskové organizace a další zájemci. Konference se koná 15.-17. října 2014 v Brně.

Jako každoročně i letos budou stěžejními tématy konference ekologie vodních toků, jejich správa, management a využití údolních niv a revitalizace vodních toků. Dále uslyšíte příspěvky z oblasti transportu živin ve vodních tocích a zemědělské krajině a jeho vlivu na stav nádrží a kvalitu vody v nich. Netradičně se konference bude věnovat zatopeným kulturním a přírodním dědictvím.

Konference se koná ve spolupráci s Ústavem botaniky a zoologie PřF Masarykovy univerzity v Brně, Českou limnologickou společností a Českou společností pro krajinnou ekologii. Bližší infomrace o konferenci získáte na http://www.koaliceproreky.cz.

Koalice pro řeky se věnuje aktivitám vedoucím k tlumení povodní, zadržování vody během sucha a čištění vody.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *