Sběrný dvůr v Čelákovicích foto TS města

Konference Odpady 21: Letos premiérově v Olomouci

Letošní 17. ročník konference Odpady 21, která se pořádala tradičně v Ostravě, se přesunula poprvé do Olomouce. Důvodem změny je snaha o oživení a zatraktivnění programu konference a je také rekcí na dlouhodobou a úspěšnou spolupráci se statutárním městem Olomouc, Technickými službami města Olomouce a Olomouckým krajem. Příště se konference Odpady 21 bude pořádat každoročně střídavě v obou městech.

Dnes v Olomouci skončila dvoudenní konference Odpady 21. Uspořádalo ji Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje a společnost FITE a. s. Ostrava ve spolupráci s Technickými službami města Olomouce. Záštitu nad konferencí převzal primátor statutárního města Olomouce Antonín Staněk. Mediálním partnerem konference byl časopis Odpady (http://odpady-online.cz/) z portfolia vydavatelství Profi Press s. r. o., do něhož patří i měsíčník Moderní obec.

Jsem rád, že mohu přivítat hosty další významné akce, jejíž konání potvrzuje, že Olomouc je vyhledávaným centrem pro konání důležitých konferencí. Je to dáno velmi dobrým zázemím pro kongresovou činnost, které se v poslední době dynamicky rozvíjí, strategickou polohou Olomouce a také její neopakovatelnou atmosférou,“ prohlásil v úvodu konference primátor Olomouce Antonín  Staněk.  Připomněl zároveň úspěchy Olomouce v oblasti třídění odpadů a zmínil připravovanou investiční akci, kterou bude odpadové centrum s třídicí linkou, novým sběrovým dvorem a centrem pro předcházení vzniku odpadů.

Hlavním tématem konference byla příprava, především komunálního odpadového hospodářství, na rok 2024. V nakládání se směsným komunálním odpadem to bude rok přelomový, protože k 1. lednu je legislativně zapovězeno skládkování většiny druhů komunálních odpadů. „Příprava celého sektoru odpadů, ale také části energetiky je dlouhodobým procesem, který by v konečném důsledku neměl způsobit ekonomické zatížení občanů nad únosnou mez. Přínosy pro životní prostředí musí být samozřejmostí, ale ekonomická a sociální stránka nesmí být opomíjena už jen proto, že se týkají všech občanů bez výjimky,“ uvedli organizátoři konference.

Jak připomněl ředitel Technických služeb města Olomouce Miroslav Petřík, Olomouc je jediným českým městem nad sto tisíc obyvatel, které nemá zařízení na likvidaci nebo využití odpadu. „Nemáme ani spalovnu ani skládku. Před deseti lety bylo energetické využití odpadu v počátcích a budování skládky už bylo nereálné, proto jsme vytvořili vlastní překladiště odpadu, což nám dnes dává možnost využívat spalovnu v Brně. Nejsme tak závislí na jediném dodavateli a bohatě naplňujeme plán odpadového hospodářství,“ poznamenal Miroslav Petřík. Podle něj je přes devadesát procent komunálního odpadu z Olomouce využito, z toho více než polovina recyklací, druhá část energeticky.

Tématy energetického využití odpadu se na olomoucké konferenci zabývali také zástupci oboru energetiky. Své příspěvky přednesli rovněž zástupci krajů Moravskoslezského, Olomouckého a Středočeského, které své vize připravují dlouhodobě a systematicky je zohledňují v plánech odpadového hospodářství.

/zr/

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *