Koronavirus a smluvní vztahy. Advokáti radí obcím

Do dubnového vydání Moderní obce, které tento týden odchází do tiskárny, jsme na poslední chvílí zařadili i balíček rad (nejen obcím a městům), jak se za nouzového stavu vyhlášeného vládou k omezení šíření koronaviru dobře orientovat v oblasti smluvních vztahů s dodavateli. Autorský kolektiv z advokátní kanceláře KROUPAHELÁN je v této době připraven radnicím zdarma pomáhat i on-line.

Z balíčku rad, které obcím a městům mohou pomoci úspěšně překonat případné problémy vyplývající ze současné situace, vyjímáme:

* Má pandemie vliv na povinnost plnit smlouvy?

Pandemie může jako nepředvídatelná událost být považována za tzv. vyšší moc. To však automaticky neznamená, že veškeré závazky zanikají a smlouvy se nemusí plnit. Pokud jste si ve smlouvě nesjednali, že vyšší moc vylučuje prodlení, je dodavatel i nadále povinen svůj závazek splnit. V případě prodlení s plněním na straně dodavatele můžete požadovat i smluvní pokuty, pokud jste si je ujednali.

Jestliže jste si sjednali i to, že vyšší moc může být důvodem pro ukončení smlouvy (ať už výpovědí či odstoupením od smlouvy) či pro její změnu, je možné v současnosti využít i těchto možnosti. Závisí však vždy na konkrétních podmínkách smlouvy.

Budete-li nyní uzavírat smlouvu, doporučujeme výslovně vložit ustanovení reagující na pandemii a zakotvující ve smlouvě pravidla pro nepředvídatelné události.

* Můžu se domluvit s dodavatelem na pozdějším splnění závazku nebo jiných změnách smlouvy?

Pokud je důvodem potřeby pozdějšího splnění závazku, změny rozsahu nebo způsobu plnění ze smlouvy, skutečně pandemie a související omezení, bude zpravidla možné považovat takové změny smluv za povolené, neboť jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat (§ 222 odst. 6 zákona o zadávání veřejných zakázek).

Vzhledem k tomu, že vyhlášený nouzový stav dopadá plošně na celou společnost, lze uvažovat i o obecné přípustnosti změny smlouvy z pohledu tzv. generální klauzule (§ 222 odst. 3 zákona o zadávání veřejných zakázek). S ohledem na mimořádnost situace totiž ve většině případů nebude docházet ke změně ekonomické rovnováhy ve prospěch dodavatele, a stejně tak nebude přiléhavé srovnávat provedenou změnu smlouvy s původními zadávacími podmínkami z hlediska možné účasti jiných dodavatelů.*

Autorský kolektiv KROUPAHELÁN advokátní kancelář s. r. o.

(kontakt: Mgr. Jan Sedláček, mobil 723 409 175, www.kroupahelan.cz)

 

Ilustrační snímek: archiv

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down