01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Koupání v »biotopu«? Proč ne?

Zdá se, že klasickým bazénům »zvoní hrana«. Stále častěji jsou totiž nahrazovány přírodními vodními prvky, které nabízejí jak příjemné koupání v nechlorované vodě pod širým nebem, tak zajímavý estetický zážitek.

Přírodní koupací jezero představuje novinku v zahradní architektuře, přičemž se stává novým fenoménem nejen v moderní zahradě, ale také v moderní obci. Smyslem koupacích jezírek je poskytnout uživatelům více relaxace a pohody a zároveň zlepšit životní prostředí prvky s poměrně nízkými nároky na údržbu, což naopak ocení především provozovatel.

Neopomenutelným přínosem přírodních koupališť je již zmíněný pozitivní vliv na životní prostředí. Dobře založené jezírko totiž představuje samostatný nezávislý ekosystém, který je definován jako úhrn všech životních forem a jejich projevů probíhajících v uvažovaném období v topograficky vymezeném prostoru. V praxi to znamená, že přírodní koupací biotop zahrnuje všechny části tohoto prostředí, včetně všech společenství rostlin, živočichů, mikroorganismů a neživého prostředí, jako je voda, vzduch a sluneční energie, které svým vzájemným působením tvoří funkční, velmi komplexní celek. Proto se v koupacích jezírkách voda upravuje především biologicky s využitím samočištění přírodních vod. Při něm probíhají biologické, fyzikální a chemicko-fyzikální procesy. Cílem není vytvořit sterilní bazénovou vodu, nýbrž vybudovat ekosystém, v němž se ve speciální regenerační zóně eliminuje znečištění a zátěže, které způsobily koupající se osoby.


Biobazény a ekologické koupací plochy mohou být zajímavé právě pro obce a menší města. Představují totiž relativně snadné řešení, jak s nízkými náklady sanovat již nefunkční koupaliště, nebo jak zajistit další fungování těch koupališť, jimž kvůli stále úspornějším rozpočtům municipalit hrozí uzavření. Otevírá se zde rovněž cesta k tomu, aby obce a města mohly i za současného stavu veřejných financí budovat nová (a levnější) veřejná koupaliště s podstatně nižšími provozními náklady. Hlavní výhodou takových koupališť ovšem nejsou pouze nižší náklady, ale především nechemicky upravovaná voda, o niž mají dnešní návštěvníci koupališť, vzhledem k častému výskytu alergií, stále větší zájem.

Obecně lze říci, že tento druh veřejných koupališť nemá téměř žádná omezení a je vhodný pro každou lokalitu. Vždy je ovšem nutné předem si ujasnit předpokládanou skladbu a počet návštěvníků, protože tato koupaliště mohou podle velikosti pojmout od desítky až po stovky návštěvníků. Další otázkou, kterou by si obec měla předem zodpovědět, je, jakým způsobem bude chtít vodní plochu využívat. Tato koupaliště totiž umožňují i další doplňkové aktivity v podobě různých vodních herních prvků pro děti i dospělé, ale třeba také zimní bruslení.

Mezi další faktory, které výrazně ovlivňují rozhodnutí, zda přírodní koupací jezero vybudovat, patří i zdroj vody, jeho kvalita a vydatnost, dále místní přírodní podmínky, dostatek vhodného volného prostoru a poptávka po tomto druhu relaxace.

 

MARTIN PANCHARTEK
Ekogreen, s. r. o.

 

Seminář Přírodní koupaliště - šance pro budoucnost

Podrobnější pojednání o problematice koupacích jezírek můžete získat na semináři Přírodní koupaliště - šance pro budoucnost, který se uskuteční 29. 9. v rámci 6. mezinárodního kongresu koupacích jezírek v Českých Budějovicích.

Záměrem semináře je informovat širokou veřejnost, především zástupce státní správy a samosprávy, pracovníky městských a obecních úřadů (stavebních a investičních odborů, odborů územního plánovaní, odborů životního prostředí, stavební úřady aj.), inženýry, architekty a stavební firmy o alternativní možnosti koupání oproti chemicky upravované vodě v klasických veřejných koupalištích. Zajímavé informace může seminář přinést také majitelům a provozovatelům hotelů, rekreačních zařízení či kempů.

Více informací o semináři najdete na www.szuz.cz pod odkazem Kongres koupacích jezírek vlevo na úvodní straně.

ZDROJ: EKOGREEN

V červnu 2009 byl v obci Bantice na Znojemsku otevřen přírodní koupací biotop se zónami pro plavce i neplavce.

Ve speciální regenerační zóně pro úpravu vody je eliminováno znečištění a zátěže, které způsobily koupající se osoby.

FOTO: ARCHIV

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down