Vložil
Kategorie:
Nezařazené

Krnov obnovuje kulturní památku: park i rybník

Rybníky v Chářovském parku jsou domovem ryb a divokých kachen a snad i velké vodní želvy, kterou tam před lety odložil její chovatel. Jestli zde želva skutečně žije a není to jen fáma, se ukáže při plánovaném čištění a odbahnění rybníků.

„Než k tak velkému zásahu ale přistoupíme, je třeba zjistit kontaminaci sedimentu, abychom věděli, jestli se po vytěžení může uložit a rozprostřít na zemědělské pozemky. Vzorky už byly odebrány a nyní je vyhodnocuje společnost UNIGEO. Dále se rovněž zpracovává biologický průzkum, který by měl zmapovat zdejší živočichy a rostliny a určit, za jakých podmínek se může provádět čištění rybníků,“ uvedl Dušan Martiník z odboru životního prostředí.

V přípravě je dále doplnění chybějícího oplocení ze strany železniční tratě. „V těchto místech nám plot lidé vytrvale rozebírají. Kdykoli ho obnovíme, do pár měsíců postupně zmizí. Přesto se snahy o úplné ohrazení parku nevzdáváme a v současnosti připravujeme tři varianty cenové kalkulace na jeho doplnění, které v nejbližší době předložíme radním. Na výběr budou mít z plotu pletivového, betonového a z recyklovatelného plastu, s realizací se počítá ještě v letošním roce,“ upřesnil.

Odbor životního prostředí také chystá výběrové řízení na pořízení projektové dokumentace, která se bude zabývat obnovou a dosadbou parku. „Park je více než sto let starý, mnoho dřevin postupně odumírá a bude je třeba v budoucnu nahradit. Dosadby ale musíme řešit velmi uvážlivě, abychom nenarušili koncept parku, který byl založen jako sbírkový. Jedním z podkladů pro kvalifikované rozhodování by měl být i stavebně historický průzkum,“ dodal Dušan Martiník. Protože náklady na obnovu parku nebudou nejnižší, má město záměr na ni získat spolufinancování z národních zdrojů České republiky a Polska v rámci přeshraniční spolupráce.

Vedle přípravy budoucích prací probíhá běžná údržba, která má v letošním roce zpoždění. „Důvodem bylo časově náročné výběrové řízení na údržbu parku, které se neplánovaně protáhlo a první seč tak mohla proběhnout až na konci května. V těchto dnech už ale park vypadá k světu, probíhá ořez stromů a keřů polámaných po zimě a dubnové sněhové kalamitě, vyčištění keřových skupin, postřik kopřiv, chemické odplevelení chodníků a dočištění okrajů vodních ploch. Provedena už byla oprava laviček,“ řekl Dušan Martiník.

Chářovský park, který je kulturní památkou, byl založený v roce 1899 okrašlovacím spolkem jako sbírkový objekt. Má rozlohu 2,2 hektaru a roste v něm řada zajímavých taxonů dřevin, zejména jehličnatých. Jeho druhová bohatost v důsledku opožděných pěstebních zásahů, nevhodných dosadeb v 70. letech 20. století, ale především vlivem záplav v roce 1995 a 1997, silně utrpěla. V parku je vybudována síť cestiček a několik mostků k překonávání vodních ploch. V posledních letech se mění charakter části parku u mlýnského náhonu, kde se dříve udržovaná travnatá plocha záměrně mění v květnatou louku.

 (dc)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *