Která aktuální témata rezonují v obcích a městech?

Svaz měst a obcí se včera na tiskové konferenci vyjádřil k naléhavým problémům, jimž nyní musí čelit územní samosprávné celky.

Patří k nim jak otázky kolem přípravy novely stavební zákona či zákona o dostupném bydlení a podpoře v bydlení, tak dopady uprchlické krize na obce a města či svazem požadované změny v rozpočtovém určení daní, stejně jako nedořešené odpovídající odměňování starostů a dalších členů zastupitelstev či zbytečně omezující podmínky pro využívání dotací.

NÁZOR SMO ČR NA NOVELU STAVEBNÍHO ZÁKONA SE NEMĚNÍ

Trváme na požadavku zachování stavebních úřadů na obcích s rozšířenou působností a obcích s pověřeným obecním úřadem a snížení počtu stavebních úřadů na obcích se základní působností na základě diskuse s územními samosprávnými celky. Takové nastavení je podmínkou zachování dostupnosti a místní znalosti stavebních úřadů v území. K diskusi jsme opakovaně vyzývali. Bohužel, zatím k ní nedošlo,“ vysvětlil včera zástupcům médií předseda Svazu a starosta města Kyjov František Lukl.

Svaz podle jeho slov nebyl přizván do pracovní skupiny, která se podílela na přípravě novely stavebního zákona, a to i přes to, že návrh se podstatným způsobem dotýká činnosti obcí a měst. Se Svazem měst a obcí nebyl finální návrh novely zákona projednán ani před jeho předložením do připomínkového řízení, byť toto není povinnost předkladatele, jšlo o zavedenou dobrou praxi.  Členské obce a města SMO ČR zastupují více než osm a půl milionu obyvatel, což z celkového počtu obyvatelstva představuje téměř 80 %. Jde tedy o významného partnera v území. „Dodnes však nemáme harmonogram implementace a komunikace ze strany předkladatelů je mizivá,“ připomněl František Lukl.

Způsob projednávání legislativních návrhů je podle SMO ČR v rozporu s programovým prohlášením vlády, které mluví o důkladném zvážení očekávaných dopadů i předkládání návrhů standardní legislativní cestou před jejich předložením do vlády.  Bohužel se zatím ani nepotvrzuje původní vyjádření vlády o zachování stavebních úřadů na místní úrovni.

SVAZU SE NELÍBÍ ANI ZPŮSOB PŘÍPRAVY ZÁKONA O DOSTUPNÉM BYDLENÍ

Svaz měst a obcí se nově ohrazuje i vůči způsobu přípravy zákona o dostupném bydlení a podpoře v bydlení. SMO ČR poukazuje na to, že zákon připravovaly neziskové organizace, ale svaz k tomu přizván nebyl. Přitom se v zákonu předpokládá vytvoření nových orgánů v oblasti bydlení jakožto povinnost pro obce s rozšířenou působností, které by tak musely plnit řadu dalších úkolů.

My navrhujeme celý systém stavět spíše na institucích a kapacitách, které již jsou osvědčeny a dobře fungují, systém v maximální možné míře zjednodušit, nezavádět nové orgány a netříštit kompetence mezi státní správu a samosprávy. Obce umí poskytovat bydlení, jen k tomu potřebují dostatečné legislativní záruky a finanční motivaci. Není možné z pohledu státu trvat na tom, aby bylo sociální bydlení, se všemi riziky, ale i výhodami, obcemi nekriticky přijímáno, aniž by jim stát nic negarantoval,“ informoval František Lukl.

Dalším z témat, které mezi starosty vyvolává diskuzi, je i jejich odměňování. Iniciovali jsme dopis na pana ministra vnitra Víta Rakušana, který naše argumenty vnímá jako opodstatněné.

ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ BY SI ZASLOUŽILO ZMĚNY

Co se týče rozpočtového určení daní, SMO ČR chce i nadále prosazovat jeho nové přehodnocení a nový výpočet ve prospěch měst a obcí, které nesou na svých bedrech ohromnou zátěž krizového období posledních měsíců. Covidová epidemie, nárůst cen energií a stavebního materiálu, ať už vlivem krachu řady dodavatelů energií či nově válkou na Ukrajině má na obecní rozpočty obrovský dopad.

Výkonná ředitelka SMO ČR Radka Vladyková připomněla i fakt, že obyvatelé měst a obcí, kteří v nich mají sice trvalé bydliště, ale žijí v zahraničí, nejsou v přepočtech RUD bráni v potaz, a města a obce tak přicházejí o velké částky.

MUNICIPALITY DOSÁHNOU NA DOTACE JEN OBTÍŽNĚ

Další komplikací pro financování investic je podle SMO ČR nastavení podmínek čerpání dotačních titulů, kdy si český stát sám na sebe plete bič, kdy státní administrativa přidává další a další podmínky, které jsou zcela nadbytečné a ani nesouvisí s účelem vydání peněz. „V tak těžké situaci, ve které se dnes ocitají česká a moravská města a obce, je důležitá komunikace mezi námi a vládou, musíme držet při sobě, závisí na tom osud celé republiky. I přes tuto obtížnou situaci nezapomínáme na naše partnery a přátele, starosty ukrajinských měst, kteří jsou vystaveni zkouškám ještě větším. SMO ČR zaslala naší partnerské organizaci na Ukrajině dar ve výši půl milionu korun. Tento dar byl přijat s velkou vděčností a bude použit na podporu a krizové řízení samospráv ve válečném stavu.,“ konstatoval František Lukl.

DOPADY UPRCHLICKÉ KRIZE NA ROZPOČTY OBCÍ A MĚST

Svaz měst a obcí ČR inicioval dotazníkové šetření o dopadech uprchlické krize na obecní rozpočty. Z něj vzešly tři zásadní informace – města a obce financovaly výdaje ve valné většině svými finančními rezervami a personální zátěž spojenou s uprchlickou agendou pokrývaly nad rámec náplně práce svých zaměstnanců. Překvapení patrně není, že obce o velikosti do tří tisíc obyvatel, které nedisponují ubytovacími kapacitami, se s dopady uprchlické krize setkaly jen omezeně.*

/tz/

Na snímku: záběr ze včerejší tiskové konference Svazu měst a obcí ČR

Foto: Alexandra Kocková, SMO ČR

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down