Která dopravní řešení uspějí ve finále Cesty městy 2013?

Historicky nejvyšší počet přihlášek do letošního ročníku soutěže Cesty městy, o nejzdařilejší řešení zklidňování dopravy, není jen nárůstem co do množství, ale dokládá i kvalitu opatření prováděných obcemi a městy. Ocitnou se mezi oceněnými řešeními také některá z dále představených?

Odborná komise 12. ročníku soutěže Cesty městy zveřejní svůj verdikt už 16. září v Pardubicích během konference »Vize 25 – řešení pro města«, která se zaměří na šetrný rozvoj městské mobility. Členové komise se seznamovali se všemi 53 přihlášenými řešeními přímo na místě během červencových a srpnových výjezdů.

Velké náměstí v centru Strakonic sužovala intenzivní automobilová doprava, situaci komplikovala i nepřehlednost situace pro účastníky provozu a bariéry pro osoby s omezenou pohyblivostí a orientací. Výsledkem revitalizace veřejného prostranství je zavedení režimu obytné zóny (provedena v jedné výškové úrovni), vymýcení tranzitní dopravy a kruhová křižovatka – tzv. zlatý kříž. Ta svým tvarem připomíná cukrářský piškot a místní tomuto místu už ani jinak neřeknou (viz foto na titulní straně).


Díky cyklostezce z Dobřichovic (okr. Praha-západ) do Černošic se cyklisté mířící do škol, zaměstnání či za relaxací už nemusí setkávat s automobily na frekventované ulici 5. května, projíždět průmyslovou zónou či se »kodrcat« po polní cestě. Zaujmou i čtyři odpočívadla v odlišném barevném provedení (žlutá, růžová, modrá a zelená) pojmenovaná po velkých závodech Tour de France, Giro di Italia, Vuelta a Závod míru.

V případě lávky pro pěší v Semilech nešlo ani tak o její podobu, jako o umístění. Po několika neuskutečněných variantách přemostění má stávající lávka rozpon přes celou šíři řeky Jizery a bez zásahu do koryta a břehů pod kótou aktivní povodňové zóny. Lávka z oceli a betonu je součástí cyklostezky a funguje celoročně (protiskluzný povrch). Obyvatelům největších sídlišť nabízí klidnou cestu bez aut do centra města.

Soutěžní řešení Domažlic – okružní křižovatka, se nachází také na trase cyklostezky, v blízkosti památkové rezervace. Nutná rekonstrukce, jež by vyřešila špatný stav povrchů komunikace i chodníků, nepřehlednost pro chodce i motoristy a divoké parkování, se chystala řadu let. Nastolení pravidel v poslední oblasti (tj. vyhrazená stání, parkovné) se zpočátku nesetkalo s pochopením a bylo předmětem mnoha diskusí např. při Dnech otevřených dveří u starosty.

S protesty a obavami řidičů ze zúžení komunikace se museli vypořádat i v Jablonném nad Orlicí, kde provedli zklidnění dopravy ve Slezské ulici, jež je součástí městské památkové rezervace. Nové dláždění, rozšíření chodníků, víceúčelové plochy, bezbariérové úpravy a vyloučení nákladní dopravy však slouží svému účelu.

Regenerace středového vnitrobloku na sídlišti v Orlické ulici v Dobrušce přinesla lepší uspořádání parkovacích míst, nové povrchy a bezbariérové úpravy a esteticky pozvedla celé veřejné prostranství. Přispívá k tomu i mobiliář, veřejné osvětlení nebo gabionové ohrazení kontejnerů na odpad.

Obyvatelé Kostelní Lhoty (okr. Nymburk) a sousední Pískové Lhoty získali alternativu k jedné z nejfrekventovanějších silnic ve Středočeském kraji, kde po zavedení mýtného zhoustla nákladní doprava. Přestože se situace zlepšila poté, co další postižené obce spojily síly a dosáhly zákazu vjezdu vozidel nad 12 t, první betonová cyklostezka v Čechách vybudovaná tzv. finišerovou technologií plní svůj účel. Tím je zvýšení bezpečnosti a rozvoj cyklodopravy. Součástí stezky jsou i dvě nová přemostění.

Po rekonstrukci Horního náměstí získali obyvatelé i návštěvníci Hrádku nad Nisou poprvé důvod nerušeně pobývat na tomto místě. Přispělo k tomu parkování aut na vyhrazených místech mimo centrální plochu, funkční mobiliář, nová zeleň, pítko či též archeologickým průzkumem odkryté doklady stavitelství z dřívějších dob.

Ruskou ruletou nazvali místní křížení cyklostezky č. 22 Adršpašské skály se silnicí E 67 u hraničního přechodu do Polska v Náchodě Bělovsi. Situaci vyřešilo mimoúrovňové křížení cyklostezky v délce 165 m, které vede po kamenném záhozu pod Slánským mostem podél řeky Metuje.

Nová bezbariérová stezka pro pěší a cyklisty dělá radost především obyvatelům Radostné pod Kozákovem a sousedních obcí Lestkov a Stružinec. Původně byly totiž propojeny jen silnicí II. třídy bez chodníků či jakýchkoliv jiných bezpečnostních úprav vzhledem k silné tranzitní dopravě.

Projekt modernizace tramvajové trati v Liberci v úseku Klicperova – U lomu přinesl i jednostranný chodník s povoleným vjezdem pro cyklisty a bezpečný dopravní uzel pro cestující MHD, kteří jsou zcela odděleni od automobilového provozu.

(Databáze přihlášek do 12. ročníku soutěže Cesty městy viz web vyhlašovatele, Nadace Partnerství: www.nadacepartnerstvi.cz. Generálním partnerem je Škoda Auto, mediálním partnerem je Moderní obec.)

Vuelta – jedno ze čtyř zastavení na nové cyklostezce v Dobřichovicích, která upomínají na velké cyklistické závody.
FOTO: JAN MUŽÍK

Tato elegantní lávka zkracuje cestu pěším a cyklistům do centra Semil a přivádí život do nedávno upraveného městského parku.
FOTO: ARCHIV NADACE PARTNERSTVÍ

Zúžení komunikace ve prospěch chodců a bezbariérové úpravy zklidnily dopravu v centru Jablonného nad Orlicí.
FOTO: ONDŘEJ LUKÁŠ

Okružní křižovatka a návazné úpravy poblíž historického jádra Domažlic výrazně zpřehlednily situaci pro motoristy i chodce.
FOTO: ONDŘEJ LUKÁŠ

Rekonstrukce vnitrobloku sídliště na Orlické ulici v Dobrušce přinesla více parkovacích míst i více dopravu zklidňujících prvků.
FOTO: ONDŘEJ LUKÁŠ

Dobrovolný svazek obcí Pečecký region podpořil cyklostezku s inovativním povrchem mezi Kostelní a Pískovou Lhotou.
FOTO: ONDŘEJ LUKÁŠ

Zrekonstruované Horní náměstí v Hrádku nad Nisou nabízí obyvatelům i návštěvníkům bezbariérový odpočinkový prostor, který už nenarušují nahodile parkující vozidla.
FOTO: ONDŘEJ LUKÁŠ

Nové mimoúrovňové křížení cyklostezky v Náchodě Bělovsi zamezuje střetu cyklistů se silným provozem na silnici I. třídy.
FOTO: ONDŘEJ LUKÁŠ

Stezka napříč obcemi Radostná pod Kozákovem, Tatobity a Stružinec oddělila jednou pro vždy pěší a automobilový provoz.
FOTO: ONDŘEJ LUKÁŠ

Modernizace tramvajové tratě v Liberci (úsek Klicperova-U lomu) zvýšila bezpečnost pohybu cestujících.
FOTO: ONDŘEJ LUKÁŠ

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *