Která z památek se stane tou »nej« v prvním ročníku soutěže Památka roku?

Desátým lednem skončil příjem přihlášek do nové soutěže Památka roku 2013, kterou připravilo Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHSČMS), Národní památkový ústav (NPÚ) a Ústav územního rozvoje (ÚÚR).

Památky movité i nemovité nás upomínají na výtvarný a stavitelský um minulých generací. V posledních desetiletích zažívají zájem ze strany generací současných, které se s využitím různých dotačních programů a nejnověji i veřejných sbírek pouštějí do jejich restaurování, rekonstrukce a regenerace. Na jedné straně stojí snaha uchovat výraznou součást kulturního dědictví a vedle toho snaha opravené nemovité památky (nejlépe s citem) oživit a zapojit do podpory cestovního ruchu v daném místě či regionu.

ROZHODUJÍCÍ JE KVALITA PROJEKTU I JEHO PROVEDENÍ

Upozornit na památky a také je finančně podpořit je i cílem soutěže Památka roku 2013. Jak stojí v jejím statutu (k dispozici na www.shscms.cz), cena se uděluje za nejlepší projekt a realizaci obnovy nemovité kulturní památky, budovy nebo souboru staveb, které mají významné památkové, architektonické nebo urbanistické hodnoty a jsou nositeli specifického charakteru prostředí. Hodnoceny mohou být zámek, hrad, klášter, jejich areál, kostel, palác, radnice, divadlo, charakteristická část zástavby, vojenský nebo zemědělský brownfield, veřejný prostor, park apod. Vítězná památka získá 100 tisíc korun a trvalou pamětní desku.

Podmínkou soutěže je to, že obnova památky skončila v hodnoceném roce (tj. 2013) a památku přihlásí její vlastník či jím pověřený zástupce.

Soutěž probíhá ve dvou kolech. V tom prvním rozhoduje o vítězném objektu v kraji a postupu do druhého kola krajská sekce SHSČMS s účastí zástupce NPÚ. Ve druhém kole rozhodne o vítězném objektu v soutěži celostátní komise složená ze zástupců SHSČMS, NPÚ a ÚÚR. Celostátní vítěz obdrží cenu v dubnu na slavnostním zasedání během Konference SHSČMS v dubnu.

Podle kterých kritérií hodnotitelé rozhodují? Kvalitu projektu má dokládat např. to, zda byl projekt obnovy vypracován na základě dostatečných průzkumů odpovídajících danému typu objektu. Dále zda projekt zvýrazňuje památkovou, architektonickou nebo urbanistickou hodnotu objektu, včetně hodnot interiéru, podporuje jejich autenticitu a integritu. Zda přispívá k posílení jedinečného charakteru prostředí a navrhuje vhodné využití objektu, které přispívá k oživení okolního prostředí.

Kvalitu provedení obnovy má doložit vysoká kvalita stavebních prací, vhodnost použitých materiálů, provedení povrchů a detailů, restaurátorských prací atd. Postup obnovy památky by měl být v každém případě šetrný k prostředí a vlastník by měl mít rovněž vhodný plán provozu.

KDO MÁ ŠANCI NA FINÁLE A POTÉ NA CELKOVÉ VÍTĚZSTVÍ?

V době do uzávěrky únorového vydání Moderní obce už byli známi tito krajští finalisté: kostel Nanebevzetí Panny Marie v Uherském Hradišti (Zlínský kraj), zámek Benátky nad Jizerou (Středočeský kraj), stará radnice č. p. 1 v Teplé (Karlovarský kraj), bývalá římskokatolická fara v Dašicích (Pardubický kraj) a areál Havlíčkovy sady – Grébovka (Hl. m. Praha).

Kolem uzávěrky (tj. začátkem února) se rozhodovalo o finalistech z krajů Moravskoslezský, Vysočina a Královéhradecký. A v čase, kdy si čtenáři už budou únorovým číslem listovat, posoudí odborná komise přihlášené soutěžící památky v krajích: Ústecký, Liberecký, Plzeňský, Jihočeský, Jihomoravský a Olomoucký. Některé z nich nyní představujeme (viz fotografie).

Terezín (Ústecký kraj) přihlásil do soutěže jízdárnu, která obnoví svůj původní účel.

Za Jihomoravský kraj soutěží jediná památka, kostel ve Vanovicích, který užívá farní sbor Českobratrské církve evangelické.

Město Stříbro (Plzeňský kraj) revitalizovalo Masarykovo náměstí v památkové zóně.

Bývalá jezuitská kolej (foto refektáře) v Jindřichově Hradci slouží např. muzeu fotografie.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *