01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Kterým rizikům musí města čelit se změnou klimatu?

Jak se změny klimatu dotýkají nás a života ve městě? Hrozí našemu městu nějaká rizika nebo nebezpečí v souvislosti se změnou klimatu? Takové i další otázky si klade město Hradec Králové, které se jako první v České republice přihlásilo k iniciativě evropských měst Mayors Adapt.

Na otázky ohledně dopadů klimatické změny na město se jeho představitelé pokoušejí hledat aktuální a konkrétní odpovědi. Koncem loňského roku královéhradecký magistrát proto nechal pořídil unikátní studii nazvanou Hradec Králové ve stínu klimatické změny, která měla za cíl zmapovat rizika spojená s klimatickou změnou, jež by se mohla života ve městě v budoucnu dotknout. Studie je prvním krokem k vytvoření plánu nebo strategie resilience a adaptace města na klimatické změny. (Resilience doslova znamená »odolnost, schopnost vracet se do původního stavu«.)


Pro uvedený typ analýzy v našich podmínkách doposud nebyly stanoveny žádné standardy, a proto je studie, kterou zpracovala organizace Civitas per Populi, o. p. s., vůbec prvním pokusem v Česku problematiku popsat a řešit. Skupina expertů organizace vytvořila pro české prostředí návrh unikátní metodiky hodnocení rizik z vlivů klimatické změny.

HROZBOU PRO HRADEC KRÁLOVÉ V NEJVYŠŠÍ KATEGORII JE VODA

Metodika vyšla z analýzy stávajících teoretických poznatků v oblasti krizového managementu, a environmentálních přístupů a navrhla typologii hrozeb spojených se změnami klimatu pro sídla v Česku. Tato typologie pak posloužila jako další podklad pro hodnocení hrozeb, provedené již expertní skupinou za pomoci hodnocení metodou DELPHI2. Některé z výsledků za statutární město Hradec Králové ukazuje tabulka.

Na základě provedených analýz a výše uvedeného vyhodnocení váhy hrozeb lze konstatovat, že nejvyšší ohrožení života ve městě Hradec Králové v důsledku dopadů klimatické změny je možné spatřovat v oblasti vody, a to jak jejího nedostatku, tak i přebytku. Jako hrozba v nejvyšší kategorii - tedy velmi velká hrozba - byly vyhodnoceny: lokální povodeň, nedostatek srážek, dlouhotrvající sucho (!) a vysychání nebo nedostatečnost zdrojů pitné vody.

LEPŠÍ ORIENTACI V PROBLEMATICE POMŮŽE I WEB ADAPTACEMEST.CZ

Výsledky citované studie a dalších aktivit týkajících se strategií měst spojených s adaptací na změnu klimatu představila konference s názvem Přizpůsobení českých měst a obcí důsledkům změny klimatu jako ekonomická a bezpečnostní výzva, kterou připravily na 3. dubna 2014 společně organizace TIMUR, Civitas per Populi a Agentura Koniklec na půdě Vysoké školy regionálního rozvoje v Praze. Tato vysoká škola byla pro konání konference nejvhodnější, protože její studijní obory Bezpečnostní management v regionech a Management rozvoje měst a regionů se témat spojených s problematikou rizik způsobených změnou klimatu úzce dotýkají. Konference byla původně určena zástupcům měst, politikům i úředníkům, ale sešla se na ní pestrá směs také dalších zájemců o aktuální problematiku důsledků změny klimatu, včetně jejího dopadu na prostředí ve městech a obcích České republiky.

Ke komunikaci a výměně informací také slouží informační portál www.adaptacemest.cz, který bude dále pomáhat obcím a dalším subjektům v orientaci mezi různými informacemi a praktickými projekty v oblasti adaptace sídel na následky změny klimatu u nás i v Evropě.

 

VLADIMÍRA ŠILHÁNKOVÁ
MICHAEL PONDĚLÍČEK
Vysoká škola regionálního rozvoje, s. r. o., Praha

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down