Kvalita života obyvatel se zhoršuje, chybí nám přiměřený pohyb a vyvážená strava

Podpora zdravého stravování, dostatku pohybu a aktivního životního stylu obyvatel prodlouží dobu aktivního a kvalitního života a přinese významné úspory ve zdravotnickém systému. Je třeba zapojit také široké spektrum institucí a organizací. Shodli se na tom účastníci kulatého stolu, uspořádaného v úterý 22. listopadu v Poslanecké sněmovně na téma Role pohybu a specificky chůze z hlediska prevence zdraví obyvatelstva aneb Pojďme to rozchodit.


Jaká doporučení během kulatého stolu mimo jiné zazněla? 
„Abychom v životě obstáli, potřebujeme dobře číst, psát a počítat. Ale také potřebujeme mít dobrou tělesnou a duševní kondici, která mám pomáhá překonávat překážky. Není to však jen úkolem školní tělesné výchovy, ale jde i o průřezové dovednosti, které lze uplatnit v řadě jiných předmětů i při neformálních aktivitách,“ uvedl Jan Mareš, náměstek sekce vzdělávání a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Preventivní programy musí zahrnovat motivaci k pohybu celé populace i oblast vhodné výživy a aktivního životního stylu i s ohledem na psychologické aspekty. Investice do zdraví populace se vyplatí i z ekonomického pohledu. 

„Pohyb je efektivní a levný nástroj k prodloužení let dožitých ve zdraví a snížení makroekonomických ztrát z nemocí. Přes polovinu českých žen a více než dvě třetiny mužů trpí nadváhou nebo obezitou. Jen ekonomický dopad těchto zdravotních problémů je odhadován na zhruba 150 miliard Kč ročně. Kouření, alkohol a nedostatek pohybu je vražedná trojkombinace. Fyzická aktivita snižuje riziko vzniku vážných onemocnění a předčasného úmrtí až o třetinu,“ vysvětlila ředitelka Státního zdravotního ústavu Barbora Macková.

Každá koruna investovaná do lepšího zdraví se nám vrátí skoro dvojnásobně. Pouhé prohlášení a informační kampaně v tomto případě nestačí. Co nejaktivnější roli v oblasti zdravotní prevence, včetně výživy a pohybu, by mělo hrát ministerstvo zdravotnictví. Zdraví obyvatel musí podporovat i další subjekty, bez spolupráce soukromého a neziskového sektoru se tento komplexní problém rozhodně nevyřeší,“ zdůraznil Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR.

Negativní dopad koronavirové epidemie a lockdownů, stejně jako růstu cen energií a vysoké inflace na fyzické i duševní zdraví obyvatel, zmínil Ladislav Macka, místopředseda Klubu českých turistů: „Pěší turistika se jeví jako vhodná a levná forma aktivního a zdravého pohybu bez ohledu na věk, zdravotní stav a kondici. Má nezpochybnitelný vliv na fyzickou i psychickou kondici člověka a k tomu také na posilování sociálních vazeb. Určitě je vhodné zmínit poznávání přírody v kombinaci s národní historií a lidovou tradicí.

Klub českých turistů pořádá přes 8000 turistických akcí ročně. Jeho 400 odborů provozuje také oddíly mládeže, které se věnují turistice a táboření. Ladislav Macka představil rovněž nový projekt nazvaný Pěšky pro zdraví, jehož cílem je nabídnout bezpečné a atraktivní turistické trasy.

„Shodli jsme se na několika základních doporučeních pro veřejnost. Děti i dospělí by měli do práce a do školy chodit alespoň kousek pěšky, pokud možno svižným krokem. Dělejte „pohybové svačinky“ v práci nebo ve škole. O víkendu vyrazte do přírody po turistických značkách,“ shrnul diskusi na kulatém stole Tom Philipp, místopředseda Výboru pro zdravotnictví.*

/tz/

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down