Kvalitu objektu zjistí český SBToolCZ

Tuzemský certifikační systém na rozdíl od těch zahraničních respektuje místní klimatické, stavební a legislativní poměry, je důvěryhodný, a dokonce levnější než ty zahraniční. Výkon certifikace zajišťují Technický a zkušební ústav stavební Praha a Výzkumný ústav pozemních staveb. SBToolCz je...

Tuzemský certifikační systém na rozdíl od těch zahraničních respektuje místní klimatické, stavební a legislativní poměry, je důvěryhodný, a dokonce levnější než ty zahraniční.

Výkon certifikace zajišťují Technický a zkušební ústav stavební Praha a Výzkumný ústav pozemních staveb. SBToolCz je založen na mezinárodním schématu SBTool.

Tento hodnoticí systém lze aplikovat jak ve fázi hodnocení návrhu budovy (projektové dokumentaci), tak i ve fázi již postavené budovy na začátku jejího užívání. Hodnocení se může týkat veškerých objektů. SBToolCZ nabízí developerům, architektům, projektantům i inspiraci k nalezení inovativních řešení, která minimalizují dopad na životní prostředí. Umí budovu posuzovat již od konceptu projektu. Konfrontací metodiky s konceptem lze dosáhnout výhodné optimalizace projektu tak, aby výsledná budova dosáhla optimální kvality a získala certifikát.

SBTool hodnotí komplexní kvality budovy, posuzují se její vlastnosti i vlastnosti jejího okolí s ohledem na naplnění požadavků udržitelné výstavby. Je sledován vliv budovy na životní prostředí, její sociálně-kulturní aspekty, funkční a technická kvalita, ekonomika a management a v neposlední řadě i lokalita, ve které je budova postavena.

U administrativních budov se sleduje nejrůznější množství kritérií, od primární spotřeby energie po zachycování dešťové vody, kvalitu vnitřního vzduchu, akustiku, management tříděného odpadu, spotřebu pitné vody, dostupnost služeb, bezpečnost v budově, facility management, živelní rizika nebo bezpečnost budovy a okolí.

Certifikace je dnes ve vyspělých zemích včetně ČR vyžadována investory, developery i budoucími nájemci či uživateli. Vlastní certifikace stojí řádově promile z investičních nákladů.

V únoru 2014 předali zástupci TZÚS Praha, s. p., certifikát SBToolCZ pro budovu Palmovka Park II, jež se stala novým sídlem společnosti Metrostav a.s. Hlavními přednostmi nové budovy jsou především kvalitní denní osvětlení, akumulace a využití dešťové vody, využití zeleně na střechách, zdravé vnitřní prostředí a v neposlední řadě také nízká energetická náročnost. Jedním ze zajímavých řešení, dotvářejících šetrný koncept budovy, je využití interiérových vertikálních zahrad (zelených stěn) rozmístěných v různé míře ve všech podlažích.

MILOŠ KUŽVART

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p.

Výsledné certifikáty kvality dle celkového počtu získaných bodů.

FOTO: SBTOOLCZ

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *