Autor
Kategorie:
Ekonomika

Leasing je výhodný i pro municipality

Naprostá většina územních samosprávných celků se potýká s nedostatkem financí. Zvláště v posledních letech, pod vlivem nedobrého vývoje ekonomiky, se stal rozpočet středobodem debat místních samospráv. Kde nalézt seriózní, dostupné a levné zdroje na zajištění veřejných služeb tak, aby uspokojily nároky obyvatel? Odpovědí může být leasing.

Zatímco pro soukromou a hlavně firemní klientelu je leasing běžným nástrojem, municipální sféra jej – až na progresivní výjimky – opomíjí. Podle statistik České leasingové a finanční asociace (ČLFA) poskytli loni její členové podnikatelům a domácnostem prostřednictvím leasingu téměř 40 mld. Kč. Celkově – formou nejen leasingových, ale i úvěrových a factoringových produktů – půjčili členové ČLFA klientům více než 118 miliard korun. Podíl komunálního sektoru na tomto výsledku je však zcela zanedbatelný.


VÝHODY, KTERÉ STOJÍ ZA TO ZVÁŽIT

V kontextu vyspělého světa je tak Česká republika spíše výjimkou. Zvláště na západ od nás místní samosprávy volí leasing daleko častěji. Např. v roce 2011 v celoevropském měřítku s využitím leasingu pořídily dopravní prostředky, počítačové sítě a podobná zařízení za téměř 10 mld. eur.

Leasing je vyhledáván pro své příznivé dopady do účetnictví. V řadě vyspělých ekonomik se využívá i jako prostředek k přenosu některých rizik z municipalit do soukromého sektoru: Jde např. o riziko provozuschopnosti pořizované věci, jejího neúměrného fyzického či morálního zastarávání, poklesu její zůstatkové nebo tržní ceny apod. Leasing se může využít i k převodu některých technických a administrativních činností radnic na soukromý sektor, a to v rámci přechodu od přímého poskytování služeb veřejnosti k vesměs levnějšímu a racionálnějšímu řešení, tedy k jejich zprostředkování a následné kontrole.

Za všech těchto důvodů by leasing mohl ve snaze o optimalizaci rozpočtů plnit roli alternativního financování i na úrovni měst a obcí, zvláště u jimi zakládaných společností, typu komunálních nebo technických služeb, správ městské zeleně, lesů atd.

DRUHY LEASINGU

Leasing je ze své podstaty dlouhodobý pronájem. Zákazník získává právo užívat věc, která je po dobu kontraktu v majetku pronajímatele. Rozlišujeme dva základní druhy leasingu: finanční a operativní. Specifickou kategorií je zpětný leasing. Ve všech případech má nájemné povahu provozního nákladu. Využívání leasingu je v souladu se zákonem o obcích i se zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Finanční leasing. Jeho cílem je převod pronajaté věci do majetku zákazníka po uhrazení všech jeho závazků vůči leasingové společnosti. Většina lidí jej zná především v souvislosti s automobily. Jeho záběr je však mnohem širší. Pro podnikatelskou veřejnost je nepostradatelný zejména při investicích do výrobních prostředků: strojů, zařízení či IT techniky. Rovnocennou alternativou finančního leasingu je spotřebitelský nebo podnikatelský úvěr.

Operativní leasing. Zatímco v roce 2011 jeho podíl na leasingovém trhu v podnikatelské sféře činil 33 %, loni už šlo o 43,5 %. Podle ČLFA bylo v roce 2012 na operativní leasing uzavřeno dokonce o téměř 10 tisíc smluv více než na finanční leasing.

Smyslem operativního leasingu není převod vlastnictví – zákazník předmět využívá po dobu smlouvy a pak jej vrací pronajímateli. Ve splátkách si navíc může předplácet řadu služeb, které souvisejí s užíváním komodity. Radnice by tak s jeho pomocí mohly flexibilněji reagovat na své potřeby a mnohem efektivněji řídit náklady.

Operativní leasing má nesporné pozitivní finanční efekty. Vysvětleme si to na příkladu automobilů: Zákazník si je pronajme obvykle na tři až pět let. Z jejich ceny proto zaplatí jen část, kterou během užívání opotřebuje. V autech tak neváže kapitál. V měsíčních splátkách si navíc předplácí předpokládaný servis, pojištění, výměnu pneumatik, silniční daň atd. Tím eliminuje jednorázové výdaje. Důležitá je i úspora na personálu. Instituce, které nepoužívají operativní leasing, totiž musejí na správu autoparku platit vlastní zaměstnance. Velká leasingová společnost však umí pro klienty i vyjednat slevy u svých dodavatelů: dealerů vozů, servisů i pneuservisů, pojišťoven, výrobců autodoplňků, ale též prodejců pohonných hmot. Dopady do hospodaření se pak násobí velikostí flotily: Jediná koruna slevy na litru benzinu či nafty může při správě početných autoparků přinést i statisícové roční úspory.

Zpětný leasing. Umožňuje zákazníkovi přenést administrativu spojenou se správou věci na leasingovou společnost a zároveň rychle a snadno získat potřebné finance. Jeho výhody se zvýraznily v době, kdy se zkomplikoval přístup firem k laciným úvěrům. V rámci zpětného leasingu zákazník prodává vlastní vozidla (ev. stroje, zařízení apod.) leasingové společnosti za předem dohodnutou cenu. Leasingová firma mu je vzápětí pronajme, zpravidla formou operativního leasingu. Klient tak okamžitě získá potřebnou hotovost a zároveň může využívat všech výhod operativního leasingu.

ZÁVĚREM

Leasingový trh nabízí paletu produktů, jejichž přínos ocení i komunální sféra. Ta zatím preferuje konzervativní přístupy. Změnu by mohl přinést stupňující se tlak na veřejné rozpočty, který obce a města nutí hledat nové bezpečné zdroje. Inspirací jim mohou být některé státní instituce. Ty ve větší míře začínají využívat stále populárnější operativní leasing. Jako příklady lze uvést některá ministerstva, Úřad vlády, ale i státní či polostátní společnosti, jakými jsou České dráhy nebo Česká pošta.

 

Kde nalézt seriózní, dostupné a levné zdroje na zajištění veřejných služeb tak, aby uspokojily nároky obyvatel? Odpovědí může být leasing.

Pozor na kvalitu

Leasingové produkty dnes poskytují desítky firem. Zdaleka ne všechny nabízejí stejnou kvalitu. Seriózní společnosti, které musejí splňovat přísná etická pravidla, sdružuje Česká leasingová a finanční asociace (ČLFA). Na jejích stránkách (www.clfa.cz) najdete nejen seznam všech téměř padesáti členů, ale i užitečné rady, jak při výběru dodavatele finanční služby postupovat.

ZDROJ: ČLFA

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *