Lepší zázemí pro turisty v národních parcích, ekologičtější čištění odpadních vod, posílení zvládání sucha, to jsou příklady projektů, které podpoří Ministerstvo životního prostředí

Více odpočinkových míst, parkovacích ploch, kvalitnější zázemí pro turisty v národních parcích, ekologičtější čištění odpadních vod v malých obcích, inovativní technologie na odstraňování léčiv z vody, nová ekovýuka a posílení zvládání sucha. To jsou příklady ze 127 projektů, které celkem získají téměř 300 milionů korun ze Státního fondu životního prostředí ČR a z Norských fondů.

Více než polovina aktuálně schválených prostředků směřuje do obcí na území národních parků jako náhrada za zvýšené výdaje kvůli nebývalému rozvoji turismu a na ochranu cenných přírodních památek. „Podpoříme 95 projektů ve čtyřech desítkách obcí částkou 166 milionů korun. Z přidělených peněz mohou opravit komunikace, zkvalitnit infrastrukturu, vybudovat nová parkoviště a odstavné plochy a zlepšit život svým obyvatelům i návštěvníkům. Doufám, že příští rok bude moci naše podpora zamířit i na Křivoklátsko,“ shrnuje ministryně životního prostředí Anna Hubáčková dotační podporu obcím, správám národních parků či neziskovým organizacím působícím v národních parcích.

Téměř 41 milionů si mj. rozdělí šumavské obce Hartmanice, Železná Ruda, Modrava, Stachy a další. Opraví díky nim cesty, cyklotrasy, chodníky a veřejná prostranství. Obdobné prostředky obdrží i desítky dalších obcí v Krkonošském národním parku (KRNAP) i v Národním parku České Švýcarsko. Správa Národního parku Podyjí bude moci díky téměř třímilionové dotaci zabezpečit skalní stěnu ve Vranově nad Dyjí před zřícením. Správa KRNAPu opraví s pomocí 4 milionů korun schodiště do klášterní zahrady a přilehlé chodníky ve Vrchlabí.

Významná část prostředků ze stejné dotační výzvy putuje na renovace informačních center, obnovu expozic a tvorbu nových vzdělávacích a informačních materiálů. Modernizace se dočká infocentrum v Harrachově či v Malé Úpě. Na novou interaktivní formu ekologické výchovy se budou moci těšit návštěvníci Geoparku Královská Šumava, o biodiverzitě v KRNAPu budou učit ve Středisku ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, nové audioknihy připraví Správa NP Šumava.

Stále více sledovanou problematikou v oblasti ochrany životního prostředí je znečištění vod mikroskopickými zbytky chemických látek různého typu, tzv. mikropolutanty. Kontaminace vod zbytky antibiotik či hormonů je prokázaná, standardní technologie v obecních čistírnách si však s nimi neumí poradit. Dotační výzva Trondheim financovaná Norskými fondy se zaměřila na podporu inovativních technologií, které dokáží zbavit vodu toxických látek již v čistírnách odpadních vod nebo v areálech zdravotnických zařízení.

Z projektových záměrů uspělo šest, které získají 77,13 milionů korun. Výzkumníci VUT v Brně budou moci provést validační testování pokročilých oxidačních procesů na čistírně odpadních vod v Blansku a v areálu Výzkumného ústavu veterinárního lékařství v Brně. Vysoká škola báňská – TU Ostrava vyzkouší ve spolupráci se Slovenskou technickou univerzitou v Bratislavě inovativní sorbenty na bázi uhlíku k dočišťování odpadních vod.

Dořešit čištění odpadních vod v lokalitách, kde se napojení na centrální čistírnu nevyplatí, budou moci nyní v šesti dalších obcích. MŽP jim posílá na výstavbu soustav domovních čistíren 26 milionů korun. Do instalace čistíren tak budou moci pustit v Úhercích na Lounsku, Petrově u Blanska či Rácovicích na Třebíčsku.

O dotace na soustavy domovních čistíren mohou obce stále žádat. „Výzva vyhlášená v Národním programu Životní prostředí je průběžná. Žádosti hodnotíme postupně a plánujeme je přijímat až do prosince příštího roku. Může se však stát, že určená alokace 300 milionů korun bude vyčerpána dříve, proto by zájemci neměli s žádostí otálet,“ říká Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR, jehož úřad žádosti posuzuje a vyplácí dotace.

Anna Hubáčková potvrdila i čtvrtmilionové příspěvky čtyřem žadatelům na zajištění ekologických výukových programů pro děti školního a předškolního věku.

Třináct krajů, včetně Hlavního města Prahy, bude moci zpracovat v souladu s novou legislativou krajské plány pro zvládání sucha a nedostatku vody. A podpora byla schválena i několika projektům na nové zdroje pitné vody či územní studie krajiny. Tyto výzvy jsou v Národním programu Životní prostředí stále otevřené.*

/tz/

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down