Letošní Dny evropského dědictví budou v České republice zahájeny 3. září ve Slavonicích

Více než stovka obcí a měst, zatím už 928 památek místního, národního i světového významu a přes dvě stovky doprovodných akcí je v České republice přihlášeno k letošnímu ročníku Dnů evropského dědictví (European Heritage Days – EHD). Jde o akci konanou pod patronací Rady Evropy, které se každoročně účastní na 48 států Evropské kulturní konvence a jejímž posláním je propagace historického dědictví, které vzniklo v evropské i naší národní tradici. V naší zemi se Dny evropského dědictví letos budou konat ve dnech 3.–11. září, jejich slavvnostní zahájení se uskuteční v sobotu 3. září ve Slavonicích na Jindřichohradecku. V jeho rámci budou už tradičně uděleny i tituly Nositel tradice lidových řemesel.

O přípravě EHD dnes v Praze informovala náměstkyně ministra kultury Anna Matoušková, předseda Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, místostarosta Havlíčkova Brodu Libor Honzárek, starosta města Slavonice Hynek Blažek a tisková mluvčí Národního památkového ústavu Jana Tichá.

Anna Matoušková zejména připomněla historii Dnů evropského dědictví, které letos v ČR vstupují do svého již 25. ročníku. Vyzvedla rovněž letos zvolené národní téma EHD – Památky a komunity, které má podle jejích slov připomenout, že to jsou především místní komunity, které pečují o kulturní památky a často je i zachránily před už téměř neodvratným zánikem. Ostatně i samotný fakt, že národním garantem EHD v České republice není státní instituce, ale nevládní Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) dokládá, že spolky, sdružení a další nevládní neziskové organizace jsou ti, na nichž ochrana památek v naší zemi stojí. Náměstkyně ministra kultury proto poděkovala SHS ČMS i všem lokálním patriotům, vlastníkům kulturních památek a všem, kdo se letos v rámci Dnů evropského dědictví zaslouží o zpřístupnění více než devíti stovek památek (k dnešnímu dni je jich v celé zemi do EHD přihlášeno 928). Jak Anna Matoušková uvedla, Ministerstvo kultury výrazně podporuje SHS ČMS nejen při přípravě a pořádání EHD a své aktivity s ním společně koordinuje.

Starosta Slavonic Hynek Blažek vyjádřil potěšení nad tím, že právě toto ryze renezanční město s unikátní městskou památkovou zónou bylo letos ve výběrovém řízení vybráno jako pořadatel národního zahájení EHD, a prostřednictvím médií do Slavonic pozval "ještě tu hrstku občanů ČR, která Slavonice dosud ještě nikdy nenavštívila".

Předseda Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska Libor Honzárek zdůraznil, že SHS ČMS sdružující 203 měst a obcí s celkem více než třemi miliony obyvatel má ambici posilovat zdravý patriotismus a to, aby památky byly brány jako přirozená součást současného života historických sídel.

Součástí národního zahájení EHD je vždy i udělení titulu  Nositel tradice lidových řemesel. Letos jej obdrží Josef Fidler z Hlinska a Jiří Rückel z Peček. Josef Fidler se zabývá ručním tkalcovstvím a v současnosti se zaměřuje zejména na výrobu šátků a šál. Jiří Rückel se věnuje řezbářství perníkových forem a s výsledky jeho práce se můžeme setkat v regionálních muzeích a muzeích v přírodě, kde se pravidelně účastní řemeslných pořadů a předváděcích akcí. Díla obou mistrů bude možné zhlédnout na výstavě, jejíž vernisáž se uskuteční ve Slavonicích 2. září.*

Veškeré informace o letošním ročníku Dnů evropského dědictví včetně památek, které budou v jeho rámci zpřístupněny, najdete na: http://www.historickasidla.cz/cs/dny-evropskeho-dedictvi/.

/rš/

K foto:

Z dnešní tiskové konference věnované blížícímu se již 25. ročníku Dnů evropského dědictví v naší zemi. Zleva: náměstkyně ministra kultury Anna Matoušková, předseda SHS ČMS Libhor Honzárek, starosta Slavonic Hynek Blažek, tisková mluvčí Národního památkového ústavu Jana Tichá a ředitelka SHS ČMS Květa Vitvarová

Foto: Ivan Ryšavý

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down