Liberci přibylo 49 bytů pro městské bydlení

Tento týden byly městu Liberec předány do užívání tři nové bytové domy v ulici Na Žižkově v místní části Rochlice. Výstavba začala v prosinci 2021, skončila letos v červenci. Celkové náklady projektu činí 150,4 miliony korun.

První z bytových domů v Liberci byl podpořen z IPRÚ (Integrovaný plán rozvoje území) s dotací z EU ve výši 34,4 mil. Kč. Další dva bytové domy splnily podmínky poskytovatele dotace a budou podpořeny z ITI (Integrované územní investice) dotací v celkové výši  32,5 mil. Kč. První nájemníci se nastěhují v průběhu jara příštího roku.

 „Jedná se o další porci bytů, kterých je ve městě stále nedostatek. Věřím, že časem postavíme další. V tomto případě chci upozornit i na velmi zdařilou architekturu, kterou navrhovala naše Kancelář architektury města (KAM). Doporučuji všem, aby se na Žižkov zašli podívat. Takhle by chtěl a hlavně měl bydlet každý Liberečan. Je to opravdu parádní místo,“  říká liberecký primátor Jaroslav Zámečník.

Těší mě, že celý projekt odřídil odbor strategického rozvoje města až do finále, za to všem kolegyním i kolegům z odboru upřímně děkuji. Spojily se zde dva integrované programy IPRÚ na první dvojdům a ITI na druhé dva domy. A myslíme i na návazné projekty, jako je zelná střecha a fotovoltaika, tedy projekty, které řeší energetické záměry města a ekologii. Město tedy nekombinuje jen tvrdé investiční projekty, ale také neinvestiční dotace, tzn. projekty, které reagují na problém vysoké míry bytové nouze v aglomeraci a snaží se o podporu cílové skupiny a práci s ní,“  uvádí náměstkyně primátora pro strategický rozvoj a dotace Šárka Prachařová.

Sociální i dostupné bydlení

Statuární město Liberec v této lokalitě převzalo 3 bytové domy s celkem 49 byty. Bydlení zde najde až 150 lidí. Jde o kombinaci sociálního i dostupného standardního nájemního bydlení.

 Aktuálně obsazujeme zejména sociální byty, které podléhají specifickým podmínkám poskytovatele dotace, a proto musí být obsazeny do 3 měsíců od kolaudace. Současně obsazujeme i nesociální byty, které jsme nabídli Městské policii Liberec, Krajské nemocnici Liberec, Technické univerzitě v Liberci, námi zřizovaným školám, úzce spolupracujícím neziskovým organizacím  a podobně,“ popisuje Jan Hruška, náměstek primátora pro městské bydlení a místní Agendu 21.

Precizním výběrem klientů, důkladnou registrací a místním šetřením se snažíme docílit optimálního sociálního mixu v nemovitostech a nastavení ideálního typu podpory k udržení bydlení. Celý proces obsahuje výběr klienta, jeho případnou registraci, místní šetření, prohlídku nemovitosti, kompletaci žádosti a další návazné činnosti s tím spojené,“  vysvětluje vedoucí odboru sociální a bytové politiky města Liberce Dana Morcová.

Zelené střechy

Na těchto bytových domech nechalo město vybudovat zelené střechy. Podalo proto už na jaře žádost o dotaci.  Zelená  střecha  byla  součástí  zpracované  projektové  dokumentace  projektu „Sociální  bydlení  města Liberec - Na Žižkově“. Střechy na objektech jsou totiž ploché. Střecha je navržena jako extenzivní vegetační. Celkové náklady projektu na vybudování vegetační střechy asi činily 1,2 mil. Kč.

Podstatou extenzivní zelené střechy je vegetace s maximální mírou autoregulace, schopná udržet se v odpovídající kvalitě bez pravidelné zálivky a jen s minimální péčí (obvykle dvakrát ročně kontrola, odstranění  nežádoucí  vegetace,  přihnojení  podle  typu  substrátu  a  vývojové  fáze  porostu).  Vegetaci extenzivních zelených střech tvoří rostliny s vysokou regenerační schopností schopné přizpůsobit se extrémním podmínkám. Rostliny musí být v daných podmínkách dostatečně konkurenceschopné, aby potlačovaly rozvoj nežádoucích rostlin.*

/tz/

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down