01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Liberec: Rekonstrukce centru prospěla

V roce 2005 bude v Liberci dokončena kompletní rekonstrukce tramvajové trati, která představuje nejrozsáhlejší investici města do dopravní infrastruktury za posledních patnáct let.

S přestavbou tramvajové trati byla současně zahájena realizace obsáhlé koncepce úprav městského prostoru, jejímž cílem bylo vytvořit lepší podmínky chodcům, upřednostnit hromadnou dopravu a výrazně snížit podíl automobilové dopravy v centru města. Dílo, jehož hodnota obnáší téměř miliardu korun, bylo budováno postupně po etapách. Jednou z nejsložitějších částí III. etapy projektu bylo vyřešení dopravní situace spojené s radikální přeměnou městského prostoru v tzv. "dolním centru" města, přestavbou křižovatky Na Bídě a jejího okolí.

"ZAUZLOVANÝ" DOPRAVNÍ UZEL

Jde o komplikovaný dopravní uzel na ploše pěti ulic, které jsou trvale silně dopravně zatíženy. Pro ilustraci uveďme, že ulicí Dr. Milady Horákové projíždí téměř 16 tisíc vozidel denně! Na poměrně krátkém úseku tam byly situovány čtyři nepřehledné křižovatky. Stavební část většiny vozovek a chodníků byla nevyhovující, stejně jako stav tramvajové trati. V území se nachází velmi hustá síť inženýrských sítí a navíc tudy protéká Harcovský potok, který je ve zmíněném úseku zakrytý. Přes stykovou křižovatku ulic Dr. M. Horákové a Blažkovy je vedena část autobusových linek do terminálu MHD ve Fügnerově ulici, veškerá doprava zásobující obchodní dům TESCO a také osobní automobilová doprava do parkovacího domu CENTRUM. Před rekonstrukcí měla křižovatka zcela nevyhovující uspořádání z hlediska šířky i omezeného rozhledu. Komplikované poměry panovaly zejména v šikmém průsečíku ulic Dr. M. Horákové a Na Pláni. Do křižovatky tam ústil samostatný pruh pro vozidla MHD a zároveň pruh pro ostatní automobilovou dopravu pod ostrým úhlem. Výjezd z křižovatky ve směru do Rochlice pak přímo kolidoval s napojením do ulice Blažkovy. Na zmíněnou šikmou křižovatku navazovala na druhé straně ulice styková křižovatka s ulicí U Sirotčince. Dopravně složitým a naprosto nevyhovujícím místem v tomto území byla původní křižovatka ulic Na Pláni, Na Bídě, Na Perštýně a prodloužení ulice Moskevské, přes kterou vedla jednokolejná tramvajová trať do Jablonce nad Nisou. Křižovatka byla v havarijním technickém stavu a představovala dopravně závadové a nebezpečné místo.

Projekt přestavby měl několik dílčích cílů. Kromě rekonstrukce stávajících komunikací spojené s úpravou křižovatek i přeložku tramvajové trati a inženýrských sítí a s tím související demolici dvou zchátralých bytových domů v ulici Mlýnská. Stavba byla velmi náročná s ohledem na její průběh za provozu nebo pouze za částečných uzavírek komunikací, velký rozsah přeložek podzemních inženýrských sítí a stísněné poměry. Protože práce musely být prováděny za provozu, bylo nutné je rozčlenit do několika etap a operativně řešit vedení veřejné dopravy.

DVĚ KŘIŽOVATKY MÍSTO ČTYŘ

Výsledkem realizace díla je podstatné zjednodušení dopravy v "dolním centru", odstranění dopravně závadových míst, zvýšení propustnosti dopravního uzlu a výrazné zvýšení bezpečnosti chodců. Původní čtyři křižovatky umístěné v úseku pouhých 180 m byly zredukovány na dvě, z nichž jedna je malá pětiramenná okružní křižovatka se středovým ostrůvkem a druhá pak tříramenná styková křižovatka. Upravované komunikace byly navrženy jako dvoupruhové a obousměrné, přičemž ulice Dr. M. Horákové a Na Pláni jsou uprostřed směrově rozdělené vyvýšeným zpevněným pruhem. Nepřehledné a dopravně nevýznamné původní napojení ulice Mlýnské do ulice Na Perštýně bylo odstraněno zaslepením a přeložkou ulice Na Perštýně, která nyní ústí přímo do okružní křižovatky. Po demolici obou domů v ulici Mlýnské bylo v rámci stavby částečně odkryto i koryto Harcovského potoka.

Velkým přínosem, zejména pro zvýšení bezpečnosti dopravy, je nová úprava tramvajové trati mezi terminálem MHD a ulicí Mlýnskou, která zjednodušila průjezd tramvaje přes ulici Na Bídě v dostatečné vzdálenosti od okružní křižovatky. Úpravou vedení trati se zlepšily její směrové i rozhledové poměry a přínosem pro bezpečný provoz je i světelná signalizace v místech jejího křížení s ulicemi Lipová a Na Bídě. Přestavba křižovatky Na Bídě však není významným počinem pouze z hlediska bezpečnosti a regulace dopravy. Přispěla též značnou měrou ke zkrášlení veřejného prostranství a vytvoření fungujícího životaschopného městského prostoru v "dolním centru", kde se zmenšily plochy vozovek a významně vzrostl podíl plochy veřejné zeleně i klidové zóny pro pěší. Pamatovalo se tam také na handicapované použitím orientačních prvků v dlažbě a sníženými obrubníky chodníku. Dá se říci, že autorům projektu se tam podařilo zcela profesionálně dotáhnout všechny detaily v materiálu, barvě i v celé koncepci ozelenění plochy.

Další projekty, které byly oceněny v soutěži Zklidňování dopravy ve městech a obcích.

Druhé pořadí si ze soutěže, vyhlašované Nadací Partnerství ve spolupráci s Nadací VIA, Ministerstvem dopravy, Svazem měst a obcí ČR a Moderní obcí, odnesl Liberec za přestavbu komunikací v tzv. "dolním centru". Cenu časopisu Moderní obec získala Plzeň za postupnou kultivaci vnitrobloků na sídlišti Slovany.

Vítězné projekty obce Grygov a měst České Budějovice a Pardubice byly popsány v Moderní obci č.11/2004

(České Budějovice: Příklad odvahy)

(Pardubice: Těžko co vytknout)

 


náměstkyně primátora města Liberec

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down