Liberec zahájil spolupráci s klíčovými aktéry s cílem snižovat emise skleníkových plynů

Město Liberec je členským městem EU mise „100 klimaticky neutrálních a chytrých měst do roku 2030“. V rámci tohoto projektu se má město zavázat ke klimatické neutralitě a získat tzv. Mission Label, určitou certifikaci, která Liberci umožní čerpat další benefity. Smyslem mise je hledat nové způsoby řízení města a propojit v rámci snahy o snižování emisí všechny relevantní aktéry z území města. 

Město zahajuje v této oblasti spolupráci s klíčovými stakeholdery z území města, kam patří firmy, univerzita a výzkumné instituce, městské společnosti a organizace, neziskové organizace, významné instituce z veřejného sektoru i občané. „Stěžejním bodem mise je změna přístupu a vnímání dané problematiky širokou veřejností, proto je budování vzájemných vztahů klíčové. Do budoucna musíme hledat vhodnou kombinaci regulace a pozitivní motivace včetně edukace široké veřejnosti,“  uvedla náměstkyně libereckého primátora, Šárka Prachařová. Pro vedení města je důležité hledat oblasti, kde se lze vzájemně podpořit s dalšími stakeholdery z území města a akcelerovat tak zelenou tranzici města.

S cílem zahájení komunikace s klíčovými stakeholdery města se v prostorách Krajské vědecké knihovny uskutečnily 22. června dva kulaté stoly. Pozvání přijali významní představitelé průmyslového sektoru, zástupci Krajského úřadu Libereckého kraje, městských společností a organizací, Technické univerzity v Liberci nebo Teplárny Liberec, Agentury regionálního rozvoje, Unie komunitní energetiky a další. „Součástí diskuze bylo i to, v čem se jednotliví stakeholdeři a město mohou vzájemně podpořit, představení plánovaných aktivit a projektů, včetně možných bariér jejich úspěšné realizace,“  uvedla Šárka Prachařová.

Náměstek primátora Adam Lenert informoval o projektu komunitní energetiky, který město realizuje spolu s partnery Teplárna Liberec, Technická univerzita v Liberci a LEEF Technologies. „Od června začínáme pracovat na projektu iniciace komunitní energetiky, jehož smyslem je hledat optimální nastavení komunitní energetiky s ohledem na novou legislativu, technologie či velikost komunity. Důležitou součástí je doprava, kde bude řešena dobíjecí infrastruktura pro elektromobilitu, a to pro soukromou, veřejnou i nákladní dopravu. S ohledem na kapacitu distribuční sítě je třeba řešit domény energetiky a dopravy koordinovaně. Velký význam v rámci projektu bude mít komunikace a systematická edukace, propagace projektu a tématu obecně,“ uvedl Adam Lenert.

Náměstkyně primátora Šárka Prachařová u druhého stolu mimo jiné informovala o Adaptační strategii. „Strategie obsahuje mnohá adaptační opatření v různých oblastech, která pomůžou připravit území města na nevyhnutelné dopady již probíhajících změn. Adaptační opatření se doplňují s projektem klimaticky neutrálního Liberce, který je zaměřen vedle adaptace na mitigační opatření, tedy na nástroje usilující o zmírňování budoucí změnu klimatu“, upřesnila Šárka Prachařová.

V rámci diskuze se opakoval problém nedostatečné prostupnosti města a bezpečné infrastruktury pro pěší a cyklisty, v mnohých místech chybí chodníky a s ohledem na podporu hromadné dopravy jsou zásadním problémem chybějící parkovací domy. „Město se snaží podporovat udržitelné způsoby mobility po městě, v tuto chvíli je připravovaná vyhláška týkající se mikromobility a do Liberce se od července opět vrátí sdílená kola, která mají napomoci ke zklidnění dopravy ve městě,“  informoval Adam Lenert. Celou diskuzí také opakovaně zazníval význam systematického vzdělávání napříč věkovými kategoriemi a také potřeba existence fungujícího subjektu, který by za stakeholdery vyjednával a propojoval je, stejně jako význam silného politického leadera na úrovni města.

Na kulaté stoly navážou individuální jednání se stakeholdery, kteří budou mít zájem podílet se na závazku města a spolupracovat.*

/zr/

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down