Liberecký magistrát hledá cestu ke zdravým školním jídelnám

V oblasti kvalitního stravování žáků se začíná mnoho dít. Ministerstvo školství uvažuje o regulaci doplňkového prodeje v automatech a školních bufetech. V Liberci vydali metodický pokyn omezující užívání potravinových náhražek.

V poslední době vzniká stále silnější tlak ze strany rodičů a výživových odborníků na změnu v oblasti stravování dětí ve školních jídelnách. Od příštího školního roku bude s největší pravděpodobností zahájena regulace prodejen potravin, které do školního provozu nepatří. Hygienici, Státní zdravotní ústav (SZÚ) i občanská sdružení si uvědomují nutnost aktualizace vyhlášky o školním stravování, a případně vydání dalších metodických pokynů ke spotřebnímu koši.

Zásadní roli v celé změně k lepšímu přitom hrají zřizovatelé škol, tedy obce či kraje, a nemusí ani čekat na novou vyhlášku. Mnozí zaměstnanci škol žijí v dobře vyšlapaných kolejích a na požadavek veřejnosti vařit z čerstvých potravin zatím neslyší.

POTRAVINOVÝM FIRMÁM SE OMEZENÍ V LIBERCI NELÍBÍ

Jeden z prvních případů, kdy ke stravování žáků zaujalo vedení radnice jasný postoj, je město Liberec. Na podnět zastupitelů vedení Liberce vydalo Metodický pokyn ohledně používání potravinových náhražek ve stravovacích zařízeních škol a předškolních dětí doporučující připravovat pokrmy ze základních čerstvých surovin. Nezdravé potravinové náhražky mají jídelny používat jen ve výjimečných případech. »Protože se metodika pro propočet spotřebního koše potravin používáním potravinových náhražek nezabývá, rozhodli jsme se vydat metodický pokyn,« vysvětluje vznik metodiky náměstek pro školství, kulturu a sociální oblast Kamil Jan Svoboda. Spotřební koš řeší, jaké potraviny užívat, ale už ho nezajímá, z čeho jsou. Jídelny tedy mohou využívat vše, co je dostupné na trhu, tedy i nevhodné potraviny obsahující barviva, umělá sladidla a různé chemické látky. Metodika poukázala na jejich vysoký podíl v polotovarech (omáčky, polévky, instatní kaše a nápoje) a doporučila je nevyužívat. Na metodický pokyn zareagovaly některé potravinové firmy, kterým se omezování náhražek nelíbí a nesouhlasí s ním.

ZDRAVĚ A ZA STEJNÉ PENÍZE

Metodiku ale bude radnice měnit. Ukazuje se totiž, že problematika je natolik komplikovaná, že i její název je problematický. Navíc je výhodnější školám ukazovat cestu formou kladného doporučení, ne zákazu. Náměstek Svoboda tedy vydá k metodickému pokynu dodatek, na jehož úpravě aktivně spolupracuje se SZÚ.

Již před lety začali zdravě vařit v liberecké Mateřské škole Beruška. Za cenu 35 Kč za celodenní stravu pro dítě umějí uvařit pestrou stravu z čerstvých potravin. Do polévek přidávají mořské řasy, nápoje přislazují třtinovým cukrem nebo nesladí vůbec, děti jedí hodně ryb a luštěnin. Jídelníček konzultují se zaměstnanci hygieny. Doporučená cena za celodenní stravu vyplývající z vyhlášky pokryje i přípravu zdravého jídelníčku.

Jako zásadní se ukazuje zajistit kvalitní vzdělávání zaměstnanců školních kuchyní. Liberec zahájil spolupráci s Centrem vzdělanosti libereckého kraje. Vzdělávání nabízejí i hygienická služba, SZÚ a neziskové organizace.

NASTALA DOBA NA ZMĚNY

Proklestit cestu ke kvalitnímu stravování ve školách nemusí být jednoduché. Zřizovatel se může setkat s odporem personálu, nezájmem ředitelů škol a také se silným lobby některých potravinářských firem, které pro personál kuchyní organizují i vzdělávání. »Zřizovatelé by se měliy obrátit na krajského metodika stravování a SZÚ, jsou v této oblasti skutečnými odborníky a spolupráce s nimi se ukazuje jako přínosná,« doporučuje liberecký náměstek Svoboda. »Myslím, že nastala doba k otevřené a úzké a mnohem intenzivnější spolupráci mezi hygienickou službou, státním zdravotním ústavem a zřizovateli. Taková spolupráce by výhledově byla velice efektivní a kvalitu školního stravování by v mnohém řešila,« říká Mgr. Alexandra Košťálová ze SZÚ. Ta také radí řídit se Doporučenou pestrostí, metodikou vydanou hygienickou službou. Ta může jídelníčky významně zkvalitnit.

Vhodné je společně s hygienickou službou či SZÚ ustanovit přesná pravidla pro vícechodové jídelníčky, aby kombinace zvolená žákem vždy reálně splňovala spotřební koš.

Debatu o školním stravování v Česku rozvířilo o.s. Skutečně zdravá škola včele se známou výživovou poradkyní Mgr. Margit Slimákovou, Ph.D. Ta usiluje o změnu zastaralé vyhlášky, snížení doporučovaného množství bílkovin, zvýšení porcí zeleniny a další.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *