Litoměřice, Chrudim a Vysočina budou po další dva roky předsedat Zdravým městům, obcím a regionům

Účastníci jarního zasedání Valné hromady Národní sítě Zdravých měst ČR (NSZM) volili Radu asociace. Předsednictví obhájily Litoměřice, Chrudim a Kraj Vysočina, mezi nováčky jsou například městská část Praha 8. Během zasedání se představili noví členové, asociace také aktivně přihlásila k Baskické deklaraci a oficiálně stvrdila partnerství s Aliancí pro zdravotní gramotnost.

Valná hromada Národní sítě Zdravých měst se uskutečnila 25. dubna v sále zastupitelstva Magistrátu Hl. města Prahy a mezi jejími důležitými body bylo například přijetí a představení nových členů asociace – města Rožnov pod Radhoštěm, obcí Bystřice, Červená Voda, Lípa a městské části Praha 10. Asociace už má 130 členů s regionálním vlivem na 2152 měst a obcí, v nichž žije 52 % populace ČR.

Zástupci členů NSZM byli dále seznámeni s chystanými aktivitami na národní a mezinárodní úrovni a se službami, které asociace pro své členy chystá. Valná hromada schválila Hospodaření asociace za rok 2016 a také přehlednou a graficky poutavou Výroční zprávu za rok 2016.

Významným bodem zasedání bylo oficiální přistoupení asociace Zdravých měst, obcí a regionů k Alianci pro zdravotní gramotnost. Ta usiluje o rozšiřování informací o tomto tématu, rozvíjí komunikaci mezi občany a veřejnou správou, mezi pacienty a pracovníky ve zdravotnictví a snaží se posílit vnímání zdravotní gramotnosti jako nezbytné součásti kultury ve 21. století. V mezinárodním srovnání nejsou výsledky průzkumů ke zdravotní gramotnosti v Česku příliš povzbudivé. Aliance tedy chce na tuto skutečnost aktivně reagovat a Zdravá města jsou zde logickým partnerem.

NSZM ČR také aktivně působí na mezinárodní úrovni. Ke členství v několika mezinárodních asociacích a zejména pak v návaznosti na aktivní působení v ICLEI - celosvětovém sdružení místních samospráv k udržitelnému rozvoji, přistoupila k tzv. Baskické deklaraci, významnému dokumentu navazujícímu na Aalborskou chartu, a stala se tak součástí globální platformy Sustainable Cities (http://www.sustainablecities.eu/). Baskická deklarace směruje obce a regiony k důležitým tématům, mezi nimiž jsou například udržitelná městská mobilita, ekosystémové služby, ochrana klimatu či dekarbonizace, ale také dostupné bydlení či efektivní sociální integrace – témata, jimiž se členové NSZM ČR aktivně zabývají a mohou tak svoji praxi sdílet nejen v ČR, ale i vůči zahraničí.

Jedním z významných bodů Valné hromady NSZM byla volba vedení asociace pro další dva roky. Z nominovaných kandidátů bylo zvoleno devět zástupců aktivních a kvalitně postupujících měst či regionů. Pozici předsedy obhájil Petr Hermann zastupující Zdravé město Litoměřice. Stejně tak byly obhájeny i posty místopředsedů – Petr Řezníček, starosta Chrudimi, a Martin Hyský, radní Kraje Vysočina, budou spolu s předsedou a dalšími členy Rady NSZM ČR po další dva roky asociaci reprezentovat navenek.  Dalšími radními asociace jsou pak političtí reprezentanti měst Jihlava, Kopřivnice, Vsetín, městské části Praha 8, obce Bolatice a Místní akční skupiny Opavsko. Aktuální seznam členů Rady NSZM ČR zde.

Nově zvolený předseda Petr Hermann, který v Radě NSZM aktivně pracuje již více než 10 let a ve Zdravém městě Litoměřice působí od startu tohoto programu, poděkoval všem, kteří se v uplynulém volebním období zasloužili o rozvoj Zdravých měst, obcí
a regionů v ČR. Vyzdvihl přínosy síťové spolupráce v rámci asociace a rovněž vyzval účastníky, aby se jejich města zapojila do pořádání „školních fór Zdravých měst“, jejichž cílem je získat a uplatnit pohled mladé generace a probouzet u dětí zájem o veřejné dění.*

Valné hromadě Národní sítě Zdravých měst předcházel otevřený diskusní workshop na téma Efektivní finanční řízení měst, regionů a jejich organizací. Více informací k akci zde:  https://www.zdravamesta.cz/cz/probehle-akce/inspirativni-diskuse-efektivni-financni-rizeni-obci-a-r..

/tz/

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down