01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Litoměřice: Udržitelná energetika a soběstačnost jsou tím správným přístupem

Město Litoměřice vytvořilo energetický plán, díky kterému se daří snižovat provozní výdaje. Vlastní fotovoltaickou elektrárnu a plánuje výstavbu geotermální teplárny.

Energetice se Litoměřice věnují systematicky již dlouhodobě. Vedení města prosazuje koncept udržitelné/ /nízkoemisní energetiky jako jednu z prioritních oblastí strategického plánu města do roku 2030. »Na stejné časové období je zpracován i Energetický plán města, kde jsou opatření v oblasti energetiky (úspory, obnovitelné zdroje a vzdělávání) konkretizovány,« uvádí starosta města Mgr. Ladislav Chlupáč. Od roku 2012 sleduje město týdenní spotřebu tepla a měsíční spotřebu elektřiny, plynu a vody, tedy vše, za co příspěvkové organizace města a město samo platí, se snahou tyto výdaje a spotřebu díky energetickému managementu co nejlépe řídit a dlouhodobě snižovat. Platí zde staré známé pravidlo »kdo neměří, neřídí«. Město také obchoduje a pořizuje energii na burze a tento proces je jednou z důležitých náplní energetického manažera. »Díky systematickému postupu jsme od roku 2011 dosáhli celkových úspor ve výši 7,5 milionu korun,« připomíná starosta Ladislav Chlupáč.

FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY USPOŘÍ NA ÚČTECH ZA ELEKTŘINU

Město investovalo a pořídilo fotovoltaické elektrárny (FVE), které byly zprovozněny na střechách dvou budov základních škol a jedné mateřské školy v Litoměřicích. Instalovaný výkon dosáhne téměř 80 kW (79,25 kW), střešní fotovoltaické elektrárny budou provozovány v režimu zeleného bonusu. Město si od daného kroku slibuje jednak úspory za účty za elektřinu, jednak zisk z výkupu zelené elektřiny. A také je to další příspěvek ke zlepšení životního prostředí ve městě i k dosažení cíle být energeticky soběstačným městem. »Za každou vyrobenou jednotku elektrické energie se bude vyplácet tzv. zelený bonus v minimální výši 1,88 Kč/kWh po dobu dvaceti let. Výkon elektráren je nastaven podle skutečných energetických potřeb školských zařízení, nikoliv s ohledem na maximální výkon a z něj plynoucí dotace a příjmy, jak to běžně bývá,« tvrdí místostarosta města Mgr. Karel Krejza. Fotovoltaické elektrárny vyrobí elektřinu levněji, její cena by se podle propočtu měla pohybovat v rozmezí 2,20 až 2,30 Kč za kilowatthodinu, což je ve srovnání s běžnou cenou 4 až 4,50 Kč/kWh evidentně výhodnější. Počítá se s tím, že čisté přínosy po odečtení veškerých nákladů na investici se za dobu životnosti (minimálně 20 let) dostanou ke 3,5 mil. Kč.

INVESTUJEME USPOŘENÉ PROSTŘEDKY ZPĚT DO DALŠÍCH ÚSPOR

Motivací k dosahování úspor energie a využití obnovitelných zdrojů je i snižování provozních výdajů. Je však nezbytné, aby se tyto ušetřené provozní prostředky v určité míře vracely zpět do organizace, kde byly díky projektům úspor energie a obnovitelným zdrojům uspořeny. K tomu slouží v Litoměřicích tzv. Fond úspor, jenž takto uspořené prostředky po odečtení veškerých nákladů shromáždí jako zvláštní položku, která se pak rozděluje zčásti do rozpočtu města, do nových projektů úspor energie (především přípravné fáze projektů) a dílem, po ověření, že škola dosáhla plánovaných úspor, do jejího rozpočtu. Na úsporách tedy vydělává nejen město, ale i příspěvkové organizace. Zároveň se mohou připravovat nové projekty. Je to značné zlepšení oproti dřívějšímu stavu, kdy příspěvkové organizace neměly motivaci k dlouhodobému dosahování úspor, protože uspořené peníze vracely zpět do rozpočtu města v plné výši.

GEOTERMÁLNÍ TEPLÁRNA - DALŠÍ VELKÝ CÍL

Od fotovoltaických elektrárnen na střechách chce jít město ještě dál. V plánu je i výstavba geotermální teplárny. Nápad vystavět geotermální teplárnu vznikl v roce 2004. Projekt se připravuje už od roku 2008, realizace však naráží na řadu finančních a technických problémů nejrůznějšího rázu. I přes obtíže se začíná projekt rýsovat. Vloni v listopadu podalo město pod hlavičkou konsorcia partnerů pod vedením ostravské Vysoké školy báňské novou variantu geotermálního projektu do tzv. předvýzvy Operačního programu Věda, výzkum, vzdělávání pro období 2014-2020. »Pokud získáme dotaci, projekt může odstartovat již v roce 2016. V plánu je realizovat vědecko-výzkumný projekt, jehož základem budou první hluboké geotermální vrty do hloubky 5-6 km v České republice a následně jejich vzájemné propojení pomocí tzv. puklinového systému v tvrdé hornině. Zde se očekává teplota kolem 150 °C,« konstatoval místostarosta Karel Krejza. Město navíc připravuje další žádosti o financování přímo z programů Evropské komise, na kterých spolupracuje se zahraničními partnery, což je jednou z podmínek pro získání financování.

JAROSLAV KLUSÁK

energetický manažer Městský úřad Litoměřice

Fotovoltaické panely na střeše litoměřické základní školy pokryjí celou spotřebu elektřiny. Elektřina, kterou škola nespotřebuje, odchází do sítě. Litoměřice mají tři fotovoltaické elektrárny, všechny na veřejných budovách.

Za projekt Systematický postup metodou MA 21 k tématu udržitelné energetiky získalo v roce 2012 město Litoměřice cenu MV ČR za kvalitu a inovaci ve veřejné správě.

FOTO: MÚ LITOMĚŘICE

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down