Autor
Kategorie:
Téma měsíce

Loňské úspory dají Říčany také do sportu

Příznivé hospodaření Říčan loni umožní městu rozdělit letos z přebytku přes 30 milionů korun. Peníze půjdou zejména do rekonstrukce komunikací, ale i na kulturu a sport.

Celkový přebytek za rok 2012 je téměř 70 mil. Kč. »Cestou k podobnému výsledku jsou úspory provozních výdajů, tlak na snižování cen otevřenými veřejnými zakázkami a také hledání zdrojů příjmu,« upřesnil starosta Říčan Mgr. Vladimír Kořen. »Výsledek hospodaření ovlivnilo i to, že nebyly uskutečněny některé naplánované akce. Tyto prostředky se převedly do roku 2013,« dodal.

Strategie rozdělení přebytku sledovala především rekonstrukce stávajících dlouhodobě zanedbaných objektů města, které slouží většímu počtu obyvatel, jako je např. kulturní dům či sportovní hala.

OPRAVY ZA VYSOUTĚŽENÉ CENY

Zázemí sportovní haly včetně šaten je ve špatném stavu již několik let. Město už schválilo projekt rekonstrukce, která by měla začít v srpnu. V současnosti se pracuje na projektové dokumentaci, zahájilo se stavební řízení a připravuje se vyhlášení veřejné zakázky na zhotovitele oprav.

Rekonstrukce haly proběhne ve třech etapách. Nejdříve se zahájí práce v přízemí budovy, poté se opraví první patro a na závěr získá objekt tepelnou izolaci a novou fasádu. První etapa, na niž město uvolní 5 mil. Kč, by měla začít v srpnu a skončit v prosinci a zahrne i terénní úpravy kolem vstupů do objektu. Proběhne-li celková oprava najednou, odhadují projektanti předpokládané náklady na asi 12 mil. Kč. Konečnou cenu podle informací města však může významně snížit soutěž. Nyní se pohybují vysoutěžené ceny na úrovni 60 % nákladů spočítaných v projektu. Prostor zázemí bude po dobu rekonstrukce mimo provoz, ale sportovní hala zůstane po dohodě se správcem přístupná, stejně jako sociální zařízení pod tribunou.

NOVÝ SKATEPARK A` LA GUTOVKA

Říčany začínají projektovat i nový skatepark. Ten původní ve sportovním a oddechovém areálu na Strašínské město zrušilo v roce 2011 mj. kvůli špatnému stavu rampy, jejíž dřevěná konstrukce uhnívala, a hluku, na který si stěžovali obyvatelé v okolí. Nový park vznikne na kraji města, kde není v těsné blízkosti obytná zástavba a zároveň v dobré docházkové vzdálenosti. Místostarostka Mgr. Hana Špačková upřesňuje: »Časem by tudy měla vést cyklostezka a blízko je zastávka autobusů.«

Vzniknout má zajímavé víceúčelové centrum pro mládež – prostor pro setkávání nejen skateboardistů, ale i bikerů nebo parkuristů. »Především hodláme vybudovat park s prvky, které jsou konstruovány pro venkovní prostředí. Podmínkou bude výběr vhodných a odolných materiálů, určitě se necháme inspirovat již stávajícími areály v okolí, například Gutovkou v Praze 10, která je povedená a inspirativní,« doplňuje Hana Špačková.

Na místě původního skateparku na Strašínské vznikne hřiště s umělým povrchem o ploše 35 x 20 m. I projekt modernizace tohoto areálu je víceetapový. Nejdříve se vytvoří umělá tráva a vyrovná se a zatravní povrch po rampě. Veřejná zakázka na projektovou dokumentaci pro »umělou trávu« (asi 1 mil. Kč) už byla vyhlášena.

Ve 2. etapě se na tomto prostoru umístí prvky pro volnočasové aktivity. »Uvažujeme například o nízké lezecké, bouldrovací stěně, posilovacích a gymnastických prvcích,« dodává Ing. Alice Štěpánková, architektka města.

Volnou plochu mezi hřištěm na minifotbal a lesem nahradí umělý povrch.

FOTO: RUDOLF FLACHS

Sportovní hala v Říčanech dostane nejprve nové zázemí, poté dojde i na exteriér.

FOTO: RUDOLF FLACHS

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *