MAJETEK NENÍ JENOM POLOŽKA V AKTIVECH

I přes veškerou elektronizaci veřejné správy a projekty eGovernmentu je majetek pro množství úřadů pouze položkou v aktivech, která je prostě evidována. Ale tato položka má v sobě skryté náklady, nebo v lepším případě i výnosy. Manažer ovšem neeviduje majetek, ani neúčtuje o výnosech nebo nákladech. Od toho jsou referenti a účetní. Manažer náklady a výnosy řídí. A k tomu potřebuje relevantní podklady. Jaké podklady máte o majetku vašeho města vy? Je to pro vás pouze číslo v rozvaze? Nebo hustě popsané karty s množstvím informací, ze kterých nejde na první pohled nic poznat?

VERA Radnice nabízí Centrální správu majetku pro města i jejich zřizované organizace. Referenti mají k dispozici veškeré evidenční náležitosti a mohou vést strukturované karty všech druhů majetku s potřebnými souvisejícími informacemi, od pořízení majetku přes jeho zhodnocení, náklady na správu a technickou údržbu až po výnosy z užívání. V informačním systému VERA Radnice můžete spravovat také bytový fond i nebytové prostory a skladové zásoby. Samozřejmostí je propojení se spisovou službou, kde jsou ukládány smlouvy a další související dokumenty – pomocí rozhraní NSESSS je to možné i na spisovou službu jiného dodavatele. Výhodou jsou vazby na pokladnu, účetnictví a vymáhání pohledávek, které omezují duplicitní zadávání údajů a zefektivňují práci celého úřadu.

Ing. Karel Macků,
starosta města Dačice:„Přehled o majetku a jeho financování mi poskytuje informace pro správná rozhodnutí.“

 

Manažerům je určená manažerská nadstavba Analýza majetku, která obsahuje agregovaná data s možností zobrazení konkrétních detailů. Chcete mít přehled o nákladech na nemovitý majetek? Chcete vědět, jaké jsou výnosy z pronajímaného majetku? Kolik procent předpisů na nájemné zůstává neuhrazeno? Jak se mění hodnota vašeho majetku? Jednoduše vyberete požadovanou analýzu a máte na obrazovce komplexní přehled v tabulkách a grafech. A když vás něco zarazí nebo překvapí, není nic jednoduššího než se podívat na detail. Pak můžete kompetentně zvážit další postup a rozhodnout o investicích pro příští rok. Jako řádný hospodář dle § 159 odst. 1 současného občanského zákoníku…*

Ing. Adam Kožina
Product Manager, VERA, spol. s r. o.

https://www.vera.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *