01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Mají být exekuční řízení nově vedena na základě principu teritoriality?

Vláda jej odmítla mj. s tím, že činnost exekutorů a exekuční řízení chce nově řešit vlastní komplexní právní úpravou. Nevyloučila však, že v ní případně sama využije princip teritoriality. Řeč je o návrhu skupiny poslanců v čele s Markem Černochem (Úsvit) na změnu zákona č. 120/2001 Sb., o soudních...

Vláda jej odmítla mj. s tím, že činnost exekutorů a exekuční řízení chce nově řešit vlastní komplexní právní úpravou. Nevyloučila však, že v ní případně sama využije princip teritoriality.

Řeč je o návrhu skupiny poslanců v čele s Markem Černochem (Úsvit) na změnu zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád). Sněmovna jim jej vrátila k dopracování. Asi nejkontroverznější je v návrhu uplatnění principu teritoriality. Celorepubliková působnost exekutorských úřadů by zanikla a exekuce by se přidělovaly dle sídla zadlužené firmy či adresy trvalého pobytu dlužníka. Česká asociace věřitelů namítá, že »stabilní nápad exekucí na jednotlivé exekutorské úřady bez ohledu na jejich úspěšnost a kvalitu služeb může vést ke snížení zainteresovanosti exekutorů na výsledku«.

Marek Černoch však tvrdí: »Teritorialita by odstranila vytváření pohledávek ne pro dlužnou částku, ale kvůli advokátní a exekutorské odměně, které pak inkasuje lichvář či velkoobchodník s pohledávkami.«

Pochybnosti o přínosu stanovení exekutora na základě často ryze formálního sídla firmy či trvalého bydliště povinného vyjádřili i někteří starostové. Míní totiž, že by se vymahatelnost pohledávek obcí snížila.

PRO

MAREK ČERNOCH

poslanec, místopředseda poslaneckého klubu, místopředseda hnutí Úsvit

Zásadním důvodem pro zavedení teritoriality je odstranění tzv. kupčení s pohledávkami, což je systém vytváření pohledávek nikoliv pro vymáhanou částku, ale pro advokátní a exekutorské odměny, které nakonec zčásti inkasuje tvůrce systému - tedy obvykle lichvář či velkoobchodník s pohledávkami. Systém najímání exekutora oprávněným vede k prorůstání vazeb věřiteladvokát-exekutor, nezřídka i ke vzniku konglomerátů - spolků exekutora, vymahačské firmy a advokátní kanceláře. Pak už vůbec není jasné, kdo je kdo, čímž dochází k narušení nestrannosti a nezávislosti exekutora, jež požaduje zákon. Někteří advokáti a exekutoři uměle navyšují své odměny, a tím ruinují dlužníky (povinné). Také velké množství exekucí vedených různými exekutory na jednoho povinného má obvykle devastující účinky. Výsledkem kupčení s pohledávkami je nadužívání exekucí a zvyšování zátěže obyvatelstva i rozevírání dluhové pasti.

Teritorialita je územní princip činnosti soudních exekutorů, kteří jsou jako úřední osoby, na něž stát převedl část své pravomoci v oblasti výkonu soudních a dalších rozhodnutí, rovnoměrně pověřováni exekucemi v kraji (okresu), kde je sídlo jejich úřadu. Dlužníkovi (povinnému) musí být umožněna reálná účast na řízení, protože nyní se často nemůže k exekutorovi přes celou republiku ani dostavit, aby zaplatil. Blízkost exekutora znamená výhodu i pro věřitele (oprávněného), protože bude navštěvovat povinného častěji, a tedy efektivněji vzhledem k omezeným náhradám cestovného. Zavedení teritoriality uvede ve skutečný život zásadu rovnosti účastníků soudního řízení.

Současný systém exekucí vede k naprosté ztrátě odpovědnosti oprávněných, k naprosté lehkovážnosti řady subjektů k poskytování služeb »na dluh«. Obecně platí: Co je zadarmo, to je vždy nadužíváno. Proto je nutné, aby odpadla praxe soudních exekutorů, kteří se ve snaze udržet chod svého úřadu podbízejí velkoobchodníkům s pohledávkami, bankám apod. a vymáhají pro ně bez poplatků a úhrady nákladů. Pokud by existovaly regulační poplatky, podobně jako poplatky soudní, některé exekuce by nikdy nevznikly. Proto je rozumné, aby byl stanoven minimální poplatek za nařízení exekuce, který bude mít regulační úlohu, a bude tudíž odrazovat »tvůrce pohledávek«. Oprávněný by měl nést alespoň část nákladů na exekuci. Nemůže je nést ani stát, ale ani pouze povinný. V případě subjektů, které jsou financovány z krajských peněz či ze státního rozpočtu, budu navrhovat, aby byly od poplatku osvobozeny. Od exekučního poplatku budou subjekty osvobozeny obdobně jako od soudních poplatků.

PROTI

Mgr. DALIBOR BLAŽEK

starosta města Aš

Z pohledu starosty města Aš, které řeší formou exekucí své pohledávky v řádu milionů korun a musí postupovat s péčí řádného hospodáře, mám k návrhu novely exekučního řádu zásadní výhrady, pokud jde o nahrazení dosavadní celorepublikové působnosti principem krajské teritoriality.

Město Aš prošlo poměrně trnitou cestou výběru exekutorského úřadu, který byl ochoten spolupracovat za příznivých cenových podmínek, byl spolehlivý, komunikativní a hlavně »pracovitý«. Dlužníci, po nichž vymáháme pohledávky, se často stěhují z místa na místo i v rámci celé České republiky a není vůbec jednoduché je dostihnout. V případě uplatnění principu teritoriality, jak to předpokládá návrh novely exekučního řádu, se obávám, že by jednotlivé případy »cestovaly« mezi jednotlivými kraji a náš finanční odbor by musel zaměstnat další úředníky, kteří by se věnovali pouze a jen sledování místa pobytu dlužníka a navazování stále nové a nové spolupráce s nám zcela neznámými exekutorskými úřady.

Vymahatelnost pohledávek našeho města by se tak podle mého názoru dramaticky snížila, nehledě na růst našich administrativních nákladů.

Nemohu opomenout ani skutečnost, že veškeré služby exekutorů naše město objednává formou poptávkového řízení. Z této naší zásady bychom patrně museli velmi často ustupovat. V současné době spolupracujeme mimo jiné s pražskou exekuční kanceláří a s její prací jsme spokojeni. Je schopna řešit problémy na celém území republiky od Aše až po Ostravu, což nám vyhovuje. Při uplatnění principu teritoriality bychom se vrátili o řadu let zpět.

Takovéto fungování vymáhání pohledávek si jako představitel veřejnoprávní korporace, která spravuje veřejné prostředky a odpovídá za ně, nedovedu představit. Jednalo by se, podle mého názoru, o významné omezení práva samosprávy na výběr a správu finančních prostředků vázaných v pohledávkách, které by navíc vedlo k finančním ztrátám územních samosprávných celků bez možnosti jejich minimalizace.

Věřím, že při konečném schvalování uvedené novely budou vzaty na vědomí nejenom připomínky dlužníků, kteří byli v minulosti skutečně často poškozováni přemrštěnými poplatky (v tomto ohledu již ostatně k nápravě došlo), ale i připomínky a zájem věřitelů. Naším přáním je, aby se vymahatelnost pohledávek ze současných 40 procent nadále zvyšovala. A nikoli aby se chybným - a případně populistickým - opatřením naopak opět výrazně snížila.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down