Autor
Kategorie:
Téma měsíce

Malá obec, jež překvapí počtem spolků

Vznik Ceny naděje pro živý venkov motivovali lidé, kteří jsou hybateli společenského dění. Spotřebují při tom často mnohem víc entuziasmu než peněz. Kam ocenění putovalo letos?

Cena naděje pro živý venkov je udělována v rámci soutěže Vesnice roku za každý kraj vždy jedné obci. Na základě bodového zisku je pak vybrán celkový vítěz, jemuž náleží finanční odměna ve výši 100 tisíc korun. Částka je určena na podporu místních spolkových aktivit. Iniciátorem tohoto ocenění je Sdružení místních samospráv (SMS) ČR a letos si je vysloužila obec Rouské (asi 250 obyv., okr. Přerov).

»Rouské má obrovské množství aktivních spolků, které významně obohacují život komunity,« zdůvodňuje volbu Jan Pijáček, starosta Vlčnova, první místopředseda SMS ČR a člen hodnotitelské komise. »S paní starostkou jsme hovořili i o tom, jak naloží se 100tisícovou odměnou za vítězství obce. Bez zaváhání sdělila, že svolá všechny spolky a domluví se, jak budou peníze rozděleny a využity. Toto rozhodnutí mi jen potvrdilo, že si Rouské prvenství zasloužilo.«

Čím to, že se spolkovému životu tak daří? »Rouské dlouho spadalo pod obec střediskovou a byli jsme tzv. zániková obec,« říká starostka Miluše Stržínková. »Znamenalo to odliv mladých lidí z vesnice a útlum kulturního života. Po roce 1990, kdy se obec osamostatnila a začala se rozvíjet, nám mladí lidé přestali odcházet a zakládali rodiny. Své děti zapojují do kulturních aktivit a pěstují v nich zdravou hrdost na obec a její propagaci.«

AKTIVITY OD JARA DO ZIMY

V obci působí deset spolků a občanských sdružení. Nejstarším spolkem jsou hasiči, nejaktivnějšími Rousecká dráčata, jež vystupují během obecních a kulturních akcí. Pořádají také festival slámování nebo drakiádu. Taneční klub Californie se věnuje soutěžím a výuce country tanců. Bestfest je pořadatelem stejnojmenného letního hudebního festivalu.

K velmi aktivním patří také Občanské sdružení Za uchování a rozvoj místních tradic, jež pořádá kurzy tradičních řemesel a podzimní, jarní a vánoční výstavy, které mají ohlas v širokém okolí. Na kulturním životě obce se dále podílí Klub seniorů Rouské-Všechovice, který organizuje cestopisné a naučné přednášky, zájezdy do divadel a po našich regionech. Sdružení Centrum aktivního odpočinku se věnuje aktivitám v dostihovém sportu a práci se zvířaty. Aktivními spolky jsou rovněž Ochránci přírody a Myslivecké sdružení Háj.

Zázemí nacházejí spolky zdarma v prostorách obecního domu nebo venkovním víceúčelovém areálu. Při získávání finančních prostředků a dotací je podporuje nejen obec, ale i mikroregion Záhoran.

Návštěvníky mohou v Rouském zaujmout také šesterými slunečními hodinami (sedmé se připravují), slaměnými sochami, jež v adventním čase zdobí náves, nebo živým betlémem v podání Rouseckých dráčat. »Novou aktivitou obce je letní spolkový biograf, při němž se promítají filmové dokumenty z různých akcí a úžasně se u toho dovedeme bavit,« uzavírá starostka.

Společenský život obce Rouské tvoří tanec, lidová řemesla, soutěže, festivaly…

FOTO: ARCHIV OBCE ROUSKÉ

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *