Mapy budoucnosti: Pachatel dopaden dříve, než zločin stačil spáchat

Skupina sprejerů si chystá barvy na svou noční výpravu, aby »vylepšila« fasády domů. To však již strážníci hlídkují na předem vytipovaných místech a skupinu zadržují ve chvíli, kdy chce pomalovat první dům. Fikce, nebo fakt? Lze opravdu předvídat spáchání konkrétního trestného činu či přestupku?

Má na to odpovědět mezinárodní studie. Stát, kraje a zejména obce by tak mohly účinně plánovat preventivní opatření, aby k trestným činům a přestupkům docházelo co nejméně. Policie ČR nebo obecní policie by pak uměly dopadnout pachatele před, případně ihned po spáchání trestného činu či přestupku.

V posledních letech se klade důraz na efektivní práci s analýzami a využití informačních technologií pro práci s prostorovými daty i při prevenci kriminality. V souladu s vládní Strategií prevence kriminality v ČR na léta 2012 až 2015 Ministerstvo vnitra ČR se společností ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, o. p. s., od letošního září zpracovává mezinárodní srovnávací studii mapování kriminality, jejích analýz a možnosti jejího předpovídání.

Studie se provádí v rámci projektu Mapy budoucnosti – moderní nástroj ke zvýšení efektivity a kvality výkonu veřejné správy v oblasti prevence kriminality založený na analýze a predikci kriminality. Projekt je podpořen z Evropského sociálního fondu – OP Lidské zdroje a zaměstnanost.

DÍKY SVÉMU MAPOVÁNÍ KLESÁ V CIZINĚ KRIMINALITA AŽ O 30 %

Součástí projektu budou i dva workshopy – jeden se uskuteční ještě letos v prosinci, druhý v červnu 2015. Zástupci Policie ČR, obecní policie, radnic a ministerstev se na nich seznámí s problematikou mapování, analýz a predikce kriminality. Zároveň tam předvedou modelové příklady využití těchto nástrojů a přístupů v praxi.

V budoucnu mohou tyto aktivity přispět k rozvoji nástrojů pro mapování, analýzu a predikci kriminality v rámci veřejné správy v ČR. Mapy budoucnosti tak umožní znázornit vývoj kriminality v prostoru a čase a účinně plánovat opatření, aby k ní docházelo co nejméně.

V čem tedy konkrétně spočívají přínosy predikce kriminality?

1) Cílenější a efektivnější nasazování sil a prostředků bezpečnostních složek.

2) Zvýšení objasněnosti kriminality na většině území ČR.

3) Zkvalitnění rozhodovacích procesů bezpečnostních složek na všech úrovních řízení.

4) Efektivnější práce s daty a informacemi => zlepšení koordinace a komunikace přímo v terénu.

5) Snížení potřebných finančních prostředků => pozitivní ekonomický dopad.

6) Vytváření scénářů budoucího vývoje kriminality na úrovni ulic měst a plánování účinnějších preventivních opatření.

Zahraniční zkušenosti prokazují, že na základě analýz a predikcí dochází k poklesu obecné kriminality až o 30 %. Lze proto očekávat, že díky projektu se i u nás zahájí procesy, které v konečném důsledku přispějí k výraznému snížení kriminality, a tím ke zvýšení pocitu bezpečí občanů.

(Článek byl redakčně zkrácen a upraven.)

JITKA GJURIČOVÁ

odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR, ředitelka

MICHAL BARBOŘÍK

odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR

RADEK FUJAK

ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, o.p.s.

Policisté i strážníci mají šanci dostat účinný nástroj prevence kriminality na území obcí a měst.

ILUSTRAČNÍ FOTO: AECHIV ACCENDO

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *