Autor
Kategorie:
Různé

Marketingová komunikace také pro města a obce

Aktualizované 3. vydání odborné pulikace Marketingová komunikace je určeno již zasvěcenějším čtenářům. Publikace totiž pojímá problematiku komplexně od teorie komunikace, přes podnikovou komunikaci (identitu, kulturu a image) a využívání výsledků marketingového výzkumu až po nástroje marketingu a...

Aktualizované 3. vydání odborné pulikace Marketingová komunikace je určeno již zasvěcenějším čtenářům. Publikace totiž pojímá problematiku komplexně od teorie komunikace, přes podnikovou komunikaci (identitu, kulturu a image) a využívání výsledků marketingového výzkumu až po nástroje marketingu a jejich současnou elektronickou podobu.

Učebnici využijí manažeři, ale také pracovníci ve veřejné správě (poslední 6. část se věnuje komunikaci s občany) – prostě všichni, kteří jsou nespokojeni s dosavadní komunikací organizace a chtěli by ji zlepšit. V tom jim má pomoci řada konkrétních příkladů.

Foret, M.: Marketingová komunikace, Computer Press, Brno, 3. aktualizované vydání 2011, 484 s. + DVD, ISBN 978-80-251-3432-0.


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *