MAS Posázaví rozdělí do roku 2027 na projekty v regionu dotace za 140 milionů korun

Na projekty v regionu do roku 2027 Místní akční skupina (MAS) Posázaví rozdělí dotace z evropských fondů ve výši 140 milionů korun. Největší část – 70 milionů korun – bude alokována z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), 50 milionů korun je ze Strategického plánu Společné zemědělské politiky (SZP) a 20 milionů korun z Operačního programu Zaměstnanost plus (OPZ+).

Výzvy k předkládání žádostí se budou vztahovat na celé území MAS, pro které je schválena Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) Posázaví pro období 2021–2027. „Celkové náklady projektů, které se budou ucházet o dotaci, jsou však vždy vyšší a rozdíl hradí žadatel,“ upozornila ředitelka Posázaví o.p.s. Bohunka Zemanová.

V únoru vyhlásila MAS Posázaví 7. výzvu k předkládání žádostí o dotace z Programu rozvoje venkova (PRV). Celková alokovaná částka je 1 378 689 Kč. Žadatelé mohou předkládat projekty v rámci Fiche 11 Obnova venkova – školky, školy a spolky, a to v Článku 20 – Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech: Mateřské a základní školy a Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven. Žádosti se budou přijímat do 20. 3. 2023 přes Portál farmáře. Další informace podá Bohunka Zemanová, tel.: 723 881 081, e-mail: zemanova@posazavi.com.

Na základě Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Posázaví na roky 2014–2020 (s přesahem dokončování projektů do roku 2023), bylo v regionu k 31. 1. 2023 uskutečněno 135 projektů s finanční podporou Evropské unie v celkové alokované výši 179 milionu korun, řada dalších projektů byla podpořena z národních zdrojů. Na realizaci projektů z Programu rozvoje venkova (PRV), který je předchůdcem Strategického plánu Společné zemědělské politiky (SZP), bylo včetně navýšení alokováno celkem 64 milionů korun, na projekty z IROP šlo 98,5 milionu korun a z OPZ 16,5 milionu korun.

Dotace pomohly modernizovat a vybavit mateřské a základní školy, knihovny, spolkové domy, klubovny, společenské místnosti a sály v obcích, provozovny zemědělských výrobců nebo vybudovat chodníky a autobusové zastávky, lesní stezky a turistické altány. S jejich pomocí byla v regionu zajištěna také služba terénních sociálních pracovníků.*

Další informace jsou na www.posazavi.com v sekci Místní akční skupina.

/zr/

Na snímku: S pomocí dotace MAS Posázaví například ZŠ Dukelská v Benešově vybudovala nové hřiště

Foto: archiv MAS Posázaví

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down