Máte u vás dobrý tandem architekt – obec? Přihlaste jej do soutěže Architekt obci! Uzávěrka příjmu přihlášek je už 24. června

Ještě až do 24. června můžete posílat přihlášky do soutěže Architekt obci 2017. Jde o samostatnou kategorii soutěže ARCHITEKT ROKU a jejím vypisovatelem je Ministerstvo pro místní rozvoj, Svaz měst a obcí ČR a časopis Moderní obec.

Uzávěrka příjmu přihlášek do soutěže Architekt obci byla prodloužena do 24. června.  Minulý rok tuto soutěž vyhrála Litomyšl a městská architektka Zdeňka Vydrová, která byla za svou dlouholetou práci a přínos oceněna také ministrem kultury Danielem Hermanem.

Vypisovatelem ceny Architekt obci je Ministerstvo pro místní rozvoj, Svaz měst a obcí ČR a časopis Moderní obec.

Cílem vypisovatele ceny Architekt obci, tedy Ministerstva pro místní rozvoj, Svazu měst a obcí ČR a časopisu Moderní obec, je podpora dlouhodobé spolupráce mezi architekty a samosprávou obcí a měst. Vypisovatel chce poukázat na důležitost veřejného prostoru pro kvalitu života a kulturní rozvoj obyvatel a celé společnosti. Spojením se soutěží Architekt roku a mezinárodním stavebním veletrhem FOR ARCH chce vypisovatel zdůraznit úzkou spojitost profesní a občanské integrity a význam etického rozměru podnikání v oblasti architektury.

Cena je udělována architektovi a obci, tedy spolupracujícímu týmu, který se v uplynulém období nejméně pěti let svým inovativním přístupem významně zasloužil o architekturu a rozvoj veřejného prostoru v dané obci konkrétně realizovaným či částečně realizovaným dílem.

Do soutěže mohou být přihlášeny:

  • územní plán, regulační plán, územní studie či obdobná studie, které nemusí být realizovány zcela, nicméně je zde podmínka, že řešení mělo dopad na veřejný prostor, kde došlo k ovlivnění charakteru prostoru a okolních staveb a/nebo
  • jedna či série realizací stavebních objektů, které mají vliv na veřejný prostor v návaznosti na historický kontext,
  • obec či architekt, který v posledních pěti letech nevyhrál ocenění Architekt obci.

Průběh hodnocení:

1. kolo  – veřejnost vybírá „klikaře“. První kolo se uskuteční na facebookové stránce Svazu měst a obcí, kde budou mít obyvatelé obcí a měst právo dávat preferenční hlasy (like) přihlášeným architektonickým a urbanistickým počinům. Vítěz „klikař“ dostává takzvanou „divokou kartu“ veřejnosti, která mu zajistí přímý postup do třetího kola.

 2. kolo – odborná porota vybírá tři finalisty. V druhém kole se nad přihlášenými díly sejde odborná porota, která vybere 3 finalisty, kteří budou spolu s „klikařem“ – vítězem 1. kola - posuzováni v kole závěrečném.

 3. kolo – porota složená ze zástupců vypisovatelů vybírá vítěze. Třetí kolo je posledním, závěrečným kolem, ve kterém se setkají finalisté z druhého kola s „klikařem“, vítězem facebookové soutěže, která proběhla v prvním kole. Všechny 4 finalisty (případně pouze 3, pokud „klikař“, vítěz 1. kola, bude shodný s jedním z nominovaných z 2. kola) bude posuzovat porota složená ze zástupců vypisovatele – Ministerstvo pro místní rozvoj, Svaz měst a obcí a časopis Moderní obec. Vítěz třetího kola obdrží titul Architekt obci 2017. Ostatní finalisté z 3. kola získávají titul "finalista ceny Architekt obci 2016" bez uvedení pořadí. Vítěz i finalisté obdrží od organizátorů diplom.*

Prodloužená uzávěrka příjmu přihlášek  je 24. 6. 2017. 

Veškeré další informace obdržíte u garanta soutěže – Mgr. Jindra Tužilová,  tuzilova@smocr.cz, +420 734 316 479.

/zr/

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down